Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5135. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško, stran 12810.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Krško na volitvah dne 22. 10. 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 21.573 volivcev.
Glasovalo je skupaj 11.515 volivcev ali 53,38% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 11.510 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 162 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 11.348.
Kandidati so dobili naslednje število (in odstotek) glasov:
1. Janez Požar 673 oziroma 5,93%,
2. Jožef Ribič 318 oziroma 2,80%,
3. Branko Janc 1563 oziroma 13,77%,
4. Stane Pajk 1212 oziroma 10,68%,
5. Franc Bogovič 7582 oziroma 66,81%.
III.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine Krško izvoljen Franc Bogovič, rojen 2. 2. 1963, Koprivnica 39, Koprivnica.
Št. 041-2/2006 O12
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.