Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5133. Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006 / Rapporto sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove dei membri del consiglio Comunale del Comune citta di Capodistria rappresentanti della comunita nazionale italiana, il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006, stran 12809.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 14. 11. 2006 sprejela naslednje
In base all’articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative, la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il giorno 14. 11. 2006, il seguente
P O R O Č I L O
o izidu rednih in ponovnih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006
R A P P O R T O
sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove dei membri del consiglio Comunale del Comune città di Capodistria rappresentanti della comunità nazionale Italiana, il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 5. seji dne 14. novembra 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane občinskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne skupnosti, ki so bile 22. oktobra 2006 in 12. novembre 2006. / Nella V seduta, tenutasi il 14 novembre 2006, la Commissione elettorale comunale particolare del Comune città di Capodistria ha preso atto, in base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle elezioni dei membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, rappresentanti della comunità nazionale italiana, svoltesi il 22ottobre ed il 12 novembre 2006.
I.
Na volitvah dne 22 oktobra in ponovnih volitvah dne 12 novembra je imelo pravico glasovati 946 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 549 volivcev ali 58,03%, od tega 548 na voliščih ter 1 po pošti. / Alle elezioni del 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006, gli aventi diritto al voto, appartenenti alla comunità nazionale italiana erano 946. Hanno votato 549 elettori ovvero il 58,03% degli aventi diritto, di cui 548 ai seggi elettorali ed 1 per corrispondenza.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bila oddana 549 glasovnic, od katerih je bilo 16 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več zaporednih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 533. Volivci so lahko glasovali za največ tri kandidate. Izvoljeni so trije kandidati, ki dobijo največ glasov. / Alle elezioni dei membri al Consiglio comunale rappresentanti della comunità nazionale italiana, sono state consegnate 549 schede, di cui 16 non valide, poiché vi sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 533. Gli elettori potevano votare per un numero massimo di tre candidati. Sono eletti i tre candidati che ottengono il numero più alto di voti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: / I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
1. MAURIZIO TREMUL          189
2. MARCO APOLLONIO          195
3. DEBORAH ROGOZNICA         184
4. MARIO STEFFE`           235
5. ALBERTO SCHRIANI         285
III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1. ALBERTO SCHRIANI, 12. 7. 1964, Hrvatini/Crevatini 13, 6280 Ankaran – Ancarano;
2. MARIO STEFFÈ, 15. 8. 1964, Bošamarin/Bossamarino 54, Koper/Capodistria;
3. MARCO APOLLONIO, 23. 2. 1964, Pobeška cesta/Strada di Pobeghi 42, Koper/Capodistria,
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS. / La relazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS.
Št. /N. 041-1/72006
Koper-Capodistria, dne / il 14. novembra / novembre 2006
Predsednik Posebne občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale comunale particolare
Mihael Svanjak, univ. dipl. prav. /
dott. in giurisp., l.r. / m.p.