Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5131. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Koper, stran 12808.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV - UPB 2 in 70/06 – odločba US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2006 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Boris Popovič, roj. 5. 9. 1962, iz Kopra, Bošamarin 62, podal Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper izjavo, da v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) zaradi izvolitve na funkcijo župana Mestne občine Koper na rednih lokalnih volitvah, dne 22. oktobra 2006 ne more izvrševati funkcije člana Občinskega sveta Mestne občine Koper, na katero je bil sočasno izvoljen;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 20 iz stranke »Koper je naš«; to je Ivan Pavlič, roj. 6. 9. 1946, iz Svetega Antona, Tomažiči 17, ki je dne 14. novembra 2006 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2006
Koper, dne 14. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Koper
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav., l.r.