Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5129. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik, stran 12804.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odločba US) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
V svete KS na območju občine Kamnik so izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
1. JAKOB GOLOB, ROJ. 24. 2. 1965, ZAVRH 1, ELEKTRIKAR, VOZNIK-VZDRŽEV.
2. STANKO MOČNIK, ROJ. 24. 8. 1962, KALIŠE 7, ELEKTRIKAR, VZDRŽEVALEC
3. BRANKA TOMC, ROJ. 23. 6. 1954, GOZD 38, DELAVKA, UPOKOJENKA
4. MAKS OMERZO, ROJ. 24. 9. 1976, GOZD 24a, VOZNIK
5. JOLANDA PAVLOVIČ, ROJ. 3. 1. 1964, GOZD 36A, PRODAJALKA
6. BURJA TADEJ, ROJ. 8. 2. 1986, POTOK V ČRNI 6A, MESAR
7. NATAŠA JANEŽIČ, ROJ. 19. 9. 1967, ČRNA 19, KEMIJSKI TEHNIK
8. GRKMAN FRANC, ROJ. 16. 7. 1950, ČRNA 9, NATAKAR, GOSTINEC
9. MARKO KEMPERL, ROJ. 29. 12. 1965, KRIVČEVO 8, STROJ.TEH.,ZAVAROV.ZAST.
10. MILAN SUŠNIK, ROJ. 15. 10. 1950, PODSTUDENEC 17A, SREDNJA POKLICNA ŠOLA, UPOKOJENEC
11. SPRUK IVICA, ROJ.11. 7. 1985, PODSTUDENEC 13, ŠTUDENTKA
Udeležba na volitvah: 51%
 
KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
1. MILENA MARINIČ, ROJ.17. 9. 1961, JAKOPIČEVA 14, DIPL. MEDIC. SESTRA, MEDICINSKA SESTRA EEG
2. ALOJZIJ KAHNE, ROJ. 31. 3. 1938, JAKOPIČEVA 10, INŽ. LESARSTVA, UPOKOJENEC
3. MARJETA PAJEK, ROJ.7. 6. 1966, LJUBLJANSKA 37 C, FRIZERKA
4. ANDREJ PIRNAT, ROJ. 26. 2. 1960, GROHARJEVA 20, GRAFIK-FOTOGRAF
5. MIRAN ČAS, ROJ. 22. 7. 1952, LJUBLJANSKA 21 E, INŽ. GOZDARSTVA, RAZISKOVALEC
6. BRANISLAV GOLUBOVIČ, ROJ. 10. 8. 1969, KLAVČIČEVA 5, DIPL. UPR. ORGANIZATOR, SVETOVALEC V DZ
7. IRENA SABLJAKOVIĆ, ROJ.18. 7. 1965, KLAVČIČEVA 13, VZGOJITELJICA
8. MIROSLAV SUHADOLČAN – SUHI, ROJ. 15. 2. 1948, KLAVČIČEVA 7, ELEKTROTEHNIK
9. JOŽICA SENICA-ZABRET, ROJ. 5. 2. 1965, MATIJE BLEJCA 18, PROF. FIZIKE, UČITELJICA
10. MARJAN HROVAT, ROJ. 25. 7. 1963, MATIJE BLEJCA 14, STROJNI TEHNIK, STROJNIK KOTLOV. NAPRAV
11. BOGDAN POGAČAR, ROJ. 20. 8. 1979, BAKOVNIK 7, DIPL. INŽ. GEODEZIJE, GEODET
Udeležba na volitvah: 46%
 
KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
1. FRANCI GRILJC, ROJ. 4. 2. 1966, GODIČ 8, PROF. TELESNE VZGOJE
2. DARJA ROMŠAK, ROJ. 25. 10. 1972, GODIČ 15A, EKON. TEHNIK, VODJA SKUPINE
3. UROŠ URANIČ, ROJ. 2. 6. 1973, GODIČ 4, ELEKTROTEHNIK, SERVISER
4. JOŽE KLEMENC, ROJ. 7. 10. 1967, GODIČ 69, ELEKTRIKAR
5. MATJAŽ LANIŠEK, ROJ. 13. 9. 1966, GODIČ 65H, TURIS. TEH., VIŠJI KOMERCIALIST
6. VLASTA HUMAR, ROJ.10. 2. 1969, GODIČ 63, MAGISTER FARMACIJE, RAZISKOVALKA
7. CIRIL GRKMAN, ROJ. 28. 7. 1952, GODIČ 75, MIZAR
8. MARJETKA KOŠIR, ROJ.13. 7. 1958, GODIČ 80, ŠIVILJA, KOMERCIALIST
9. IGOR URŠIČ, ROJ. 11. 3. 1960, GODIČ 81F, ELEKTROINŽENIR, PROJEKTANT
10. MIHELA GABROVEC, ROJ. 14. 8. 1971, BREZJE NAD KAMNIKOM 1A, EK. KOMERCIALNI TEHNIK, KOMERCIALIST
11. MIRO SPRUK, ROJ. 22. 4. 1961, BREZJE NAD KAMNIKOM 44 A, GRADBENI TEHNIK, DELOVODJA
Udeležba na volitvah: 65%
 
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
1. EMIL GRZINČIČ, ROJ. 20. 4. 1948, TUNJIŠKA 14, KLJUČAVNIČAR, S.P.
2. SREČKO ROZMAN, ROJ. 11. 10. 1952, ŽALE 18 C, GRADBENIK, POLAGANJE ESTRIHOV
3. MIKLIČ EMA, ROJ.10. 2. 1961, ŽEBLJARSKA POT 19, MED. SESTRA
4. ANTONIJA BREZNIK, ROJ. 7. 3. 1959, GLAVNI TRG 27, UNIV. DIPL. INŽ. TEHNOLOGIJE PROMETA, UPRAVNIK POŠTE DOMŽALE
5. MATEVŽ BERGANT, ROJ. 29. 9. 1962, JAPLJEVA 6, UNIV.DIPL.INŽ.GRAD., DIREKTOR
6. TATJANA DOPLIHAR, ROJ. 4. 1. 1968, GLAVNI TRG 23, EK. TEHNIK, RAČUNOVODJA
7. JANEZ REPANŠEK, ROJ. 3. 4. 1956, KOLODVORSKA 3, LESNI TEHNIK, S.P.
8. FRANC OSOLNIK, ROJ. 28. 1. 1950, STRELIŠKA 12A, EKONOMIST, OSEBNI BANČNIK
9. MIHA PREGL, ROJ. 14. 9. 1951, ZAPRICE 3, KLJUČAVNIČAR, VZDRŽEVALEC
Udeležba na volitvah: 52%
 
KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
1. ANTON ISKRA, ROJ. 21. 5. 1952, PODJELŠE 3, ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC
2. KSENJA VRHOVNIK, ROJ. 22. 4. 1968, ZDUŠA 19A, PEDAGOGINJA, UČITELJICA
3. GABRIJEL RESNIK, ROJ. 4. 10. 1949, CANKARJEVA 42 A, EK. TEHNIK, ZAVAROVALNI AGENT
4. TATJANA TRATNIK, ROJ.18. 12. 1962, POT NA JERANOVO 19, VIŠJA KNJIŽNIČARKA
5. TOMISLAV SMOLNIKAR, ROJ. 20. 12. 1960, MOLKOVA POT 21, MEH.TELEKOMUN., PROJEKTANT
6. NINA STANKOVIČ, ROJ. 22. 4. 1981, CANKARJEVA 25, GIMN.MATURANT, ŠTUDENTKA
7. JERNEJ KONCILJA, ROJ. 24. 6. 1939, DRNOVŠKOVA 1A, ELEKTROTEH.,UPOK.
Udeležba na volitvah: 54,56%
 
KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
1. MAJDA HRIBAR, ROJ. 13. 2. 1977, MOTNIK 22A, DIPL. UPR. ORGANIZATOR
2. MARJAN SEMPRIMOŽNIK, ROJ. 8. 7. 1970, MOTNIK 17, STR.TEH., KOMERCIAL.
3. SREČKO BORŠIČ, ROJ.9. 3. 1967, MOTNIK 42 A, FINOMEHANIK, VZDRŽEVALEC
4. SIMONCA KOŽELJ, ROJ. 18. 2. 1971, MOTNIK 59, LESAR ŠIROKEGA PROFILA, NATAKARICA
5. ANČKA PODBEVŠEK, ROJ. 2. 7. 1965, ZGORNJI MOTNIK 15, PRODAJALKA, KMETOVALEC
6. JANKO PODBREGAR, ROJ. 8. 12. 1960, ZG. MOTNIK 12, KMETOVALEC
7. BOGOMIR SLAPNIK, ROJ. 9. 10. 1958, BELA 28, ZIDAR, KMET
8. BOJANA FELICIJAN, ROJ. 4. 7. 1980, BELA 15, DIPL.VAR.ING., TAJNICA
9. MARJAN PEC, ROJ. 11. 2. 1952, ZAJASOVNIK 12, KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 64,31%
 
KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
1. ANITA KOTNIK, ROJ. 28. 11. 1950, VRHPOLJE 45, DIREKTORICA DRUŽBE
2. CIRIL ROMŠAK, ROJ. 7. 7. 1935, VRHPOLJE 215, STROJNI STAVEC, UPOKOJENEC
3. ANDREJ BRECL, ROJ. 19. 2. 1976, VRHPOLJE 109, STR.GRAD.MEH., STROJNIK
4. MILAN URŠIČ, ROJ. 14. 9. 1969, NEVLJE 5, STROJNI TEHNIK, DELOVODJA
5. IRIS GOLOB, ROJ. 11. 5. 1973, NEVLJE 28 A, STROJNI TEHNIK, GOSPODINJA
6. GAŠPER PLAHUTA, ROJ.11. 12. 1981, BRIŠE 3, MIZAR
7. MATEJ ŠTRAJHAR, ROJ.14. 4. 1975, TUČNA 1, STROJNI TEHNIK, KOMERCIALIST
8. OTILIJA-FLORIA BRUMEN, ROJ.12. 4. 1944, OŠEVEK 11 B, DIPL.FIZIOTERAPEVT, UPOKOJENKA
9. FRANC KONČNIK, ROJ. 26. 9. 1967, POREBER 17, TAPETNIK, IZDELOVALEC RAZSTRELIVA
10. UROŠ RAUTER, ROJ. 25. 2. 1975, SOTESKA 65, SAMOSTOJNI KOMERCIALIST
11. EMA LUNDER, ROJ. 29. 6. 1959, HRIB 2, KROJILKA
Udeležba na volitvah: 60%
 
KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
1. MAJA JESENIK ŠTEFIN, ROJ. 9. 5. 1962, NOVI TRG 36, UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA
2. JOŽE OBLAK, ROJ.15. 3. 1957, BEVKOVA 42, UNIV.DIPL.INŽ., DIREKTOR
3. VIKTOR SMOLNIKAR, ROJ. 2. 6. 1947, LOBODOVA 1, UPOKOJENEC
4. JAKOB BEZOVŠEK, ROJ. 21. 9. 1942, PERKOVA 3, UPOKOJENEC
5. VIDA LENART, ROJ. 2. 8. 1947, PERKOVA 4, UPOKOJENKA
6. JANEZ SITAR, ROJ. 5. 7. 1958, PEROVO 2C, SANITARNI INŽ., VODJA NABAVE
7. BOGDAN JAMŠEK, ROJ. 30. 3. 1959, POT V RUDNIK 11, UNIV.DIPL.ING.GRAD., IZVRŠNI DIREKTOR
8. MARJAN GRILJC, ROJ. 29. 1. 1954, PRISOJNA POT 34, UNIV.DIPL.PRAV., DIREKTOR
9. SAŠA MEJAČ, ROJ. 24. 1. 1971, POT V RUDNIK 15, UNIV. DIPL.EKON., DIREKTORICA
Udeležba na volitvah: 61,6%
 
KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
1. ANDREJ PERČIČ, ROJ. 29. 11. 1947, ZIKOVA 4, TAPETNIK, UPOKOJENEC
2. DUŠAN URANKAR, ROJ.4. 11. 1960, KOVINARSKA 10 B, ORODJAR
3. VIKTORIJA PINTERIČ, ROJ. 22. 3. 1940, ZIKOVA 3, KEM.TEHNIK, UPOKOJENKA
4. NEŽA ZVER, ROJ. 13. 1. 1963, ZIKOVA 6, KEMIJSKI LABORANT, DELO V LABORATORIJU
5. IVICA ROSTAN, ROJ. 21. 12. 1949, ZIKOVA 2, POSLOVODKINJA
6. VESNA JANC, ROJ. 25. 11. 1960, ZIKOVA 4, GIMN.MATURANT, BLAGAJNIK-KOMERCIALIST
7. KATJA TROTOŠEK, ROJ. 18. 1. 1985, ZIKOVA 12, ŠTUDENTKA PRAVNE FAKULTETE
Udeležba na volitvah: 47,38%
 
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1. FRANC GOLOB, ROJ. 12. 12. 1959, PODGORJE 81B, ING.GR.,VODJA INVESTICIJ
2. MATEJ BENKOVIČ, ROJ. 31. 1. 1975, PODGORJE 44, STROJNI TEHNIK, S.P.
3. ANTON GOLOB, ROJ. 11. 5. 1961, PODGORJE 81, STROJNI KLJUČ., KMETOVALEC
4. BRANKO BREMŠAK, ROJ. 5. 8. 1959, PODGORJE 106B, UNI.DIPL.EKON., DIREKTOR TRŽENJA
5. ALEŠ STRAŽAR, ROJ. 16. 10. 1970, PODGORJE 12, UNI.DIPL.ING.STR., VODJA SEKTORJA
6. MATEJA OSOLNIK, ROJ.16. 1. 1981, PODGORJE 73, DIPL.VZGOJITELJICA
7. MIRKO SVETLIN, ROJ. 11. 6. 1958, PODGORJE 58, KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 58,16%
 
KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
1. JANEZ PESTOTNIK, ROJ. 16. 8. 1970, PŠAJNOVICA 6, STROJ.TEHNIK, DIREKTOR
2. VILKO BIRTIČ, ROJ. 22. 5. 1971, PŠAJNOVICA 7A, POLICIST PROMETNIK
3. GORAN ŽAVBI SHEIKHA, ROJ.12. 3. 1979, PŠAJNOVICA 4, DELAVEC
4. ALOJZIJA ŽAVBI, ROJ. 31. 3. 1962, LASENO 3A, MEDICINSKA SESTRA
5. SREČO DACAR, ROJ. 25. 10. 1975, GABROVNICA 5, MIZAR S.P.
6. MARJAN KANCILJA ml., ROJ. 1. 9. 1971, GABROVNICA 4, KLJUČAVNIČAR S.P.
7. ROMAN ŽIBERT, ROJ. 8. 11. 1970, VELIKI RAKITOVEC 3, DELAVEC
8. JANEZ LESJAK, ROJ. 21. 6. 1972, VELIKI RAKITOVEC 6, DELAVEC
9. FILIP ŽIBERT, ROJ. 24. 4. 1959, MALI RAKITOVEC 2A, KLJUČAVNIČAR S.P.
Udeležba na volitvah: 67,59%
 
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
1. MARJAN MANDEKIČ, ROJ. 19. 5. 1964, SELA 10C, PISMONOŠA
2. FRANC STEHNIČAR, ROJ. 26. 9. 1961, SELA 7, ELEKTRIČAR VZDRŽEVALEC
3. ALFRED POLJANŠEK, ROJ.3. 11. 1964, MARKOVO 2, MONTER OGR. NAPRAV, OPERATER
4. JOŽEF POLJANŠEK, ROJ. 6. 3. 1970, MARKOVO 13A, DELAVEC, STROJENJE KOŽ
5. FRANC POLJANŠEK, ROJ. 20. 11. 1962, BELA PEČ 6, KMETOVALEC
6. MILAN OSOLNIK, ROJ. 5. 5. 1983, POLJANA 1, VOJAK
7. FRANC SUŠNIK, ROJ. 6. 10. 1967, ROŽIČNO 5, AVTOMEHANIK, VZDRŽEVALEC
8. MILAN HRIBAR, ROJ. 8. 4. 1955, STUDENCA 2A, DELAVEC, LAKIRANJE LESNIH IZDELKOV
9. IVAN OSOLNIK, ROJ. 19. 2. 1958, ZNOJILE 6, MIZAR
10. MIHA HRIBAR, ROJ. 20. 9. 1965, ŽUBEJEVO 2B, MONTER VZDRŽEVALEC
11. FRANC LESJAK, ROJ. 17. 7. 1977, TROBELNO 4, KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 58,75%
 
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
1. IVANKA VRTAČNIK, ROJ.13. 12. 1952, SREDNJA VAS 10, UNIV. DIPL. ORG. DELA, DAVČNI KONTROLOR
2. MIROSLAV BURJA, ROJ. 7. 2. 1945, SREDNJA VAS 39, ELEKTROMEHANIK, UPOKOJENEC
3. DARINKA ZORE, ROJ. 12. 7. 1963, LOKE 3K, UPRAVNI TEHNIK, GOSPODINJA
4. MIRO STAROVASNIK, ROJ.19. 10. 1956, LOKE 21, DELAVEC
5. IGOR URANKAR, ROJ. 7. 5. 1974, SNOVIK 3, KMETIJEC, OSKRBNIK ŽIVALI NA BIOTEHNIČNI FAKULTETI
6. MARIJA VRANKAR, ROJ. 15. 5. 1965, POTOK 7, KOMERCIALIST, TRGOVSKA POTNICA
7. JANEZ SVETI, ROJ. 7. 4. 1971, PIRŠEVO 4, ELEKTRIKAR
8. OLGA BERGANT, ROJ. 3. 7. 1953, VASENO 6, ŠIVILJA, UPOKOJENKA
9. ANGELI MOČNIK, ROJ. 4. 1. 1961, PODHRUŠKA 1, DIPL. VZGOJITELJICA
Udeležba na volitvah: 59,46%
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
1. ANTON PODBELŠEK, ROJ. 11. 5. 1957, GORNJI LOG 22, STR.TEH., KOMERCIALIST
2. MARIJA SCHNABL, ROJ. 4. 2. 1958, KOROŠKA 6, UČITELJICA
3. DUŠAN DROLEC, ROJ. 6. 9. 1958, ŠTAJERSKA 1A, ING. STR., TEHNIČNI DIREKTOR
4. IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK, ROJ. 14. 7. 1939, GRINTOVŠKA 10, UNIV.DIPL.ING.STR., UPOKOJENEC
5. ALEŠ ZOBAVNIK, ROJ. 17. 6. 1951, NOŽIŠKA 9, PRODAJALEC, ODDELKOVODJA
6. ZVONIMIR KOLENIK, ROJ. 12. 3. 1958, ZELENA POT 8, UNIV.DIPL.ORG., VIŠJI SVETNIK
7. MATJAŽ ŠPORAR, ROJ. 30. 12. 1960, KAMNIŠKA Uradni list.63A, ING.EL., S.P.
8. MARTA ŠTRAJHAR, ROJ.19. 2. 1961, PIBERNIKOVA 19, POMOČ.VZGOJITELJICA
9. VIDO REPANŠEK, ROJ.7. 8. 1963, SPODNJI LOG 1, FOTOGRAFSKI MOJSTER
Udeležba na volitvah: 58,81%
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
1. MARJAN ŠKRBINC, ROJ. 27. 11. 1969, STEBLJEVEK 4, KLJUČAVNIČAR, MONTER
2. MARKO MALI, ROJ.1. 5. 1973, ŠMARTNO 42, TEKSTILEC, TKALEC
3. ANICA PAVLIČ, ROJ.24. 7. 1974, ŠMARTNO 28, GOSTINKA, GOSPODINJA
4. SONJA RIFEL, ROJ.25. 4. 1967, BUČ 4, PRAVNICA, UPRAVNA SLUŽBA
5. ŠTEFAN KADUNC, ROJ. 31. 10. 1978, SIDOL 3, LESNI TEHNIK, MONTER
6. FRANC KLUN, ROJ. 3. 4. 1968, BUČ 30B, STR.TEH., MOJSTER
7. FRANČIŠKA BODLAJ, ROJ. 4. 12. 1965, GRADIŠČE 3, GOSPODINJA, KMETOVALKA
8. JANEZ PANČUR, ROJ. 7. 10. 1956, KOSTANJ 8, MIZAR
9. TATJANA CEVEC DROLC, ROJ.17. 1. 1978, RAVNE PRI ŠMARTNEM 2, PROFESOR ZG. IN GEOG., UČITELJICA
10. STANKO OSOLNIK, ROJ.22. 4. 1968, HRUŠEVKA 3, DELAVEC
11. ALEKSANDER HRIBAR, ROJ. 10. 2. 1972, PRAPROČE 1A, KMETOVALEC, VOZNIK AVTOBUSA
Udeležba na volitvah: 66,59%
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
1. JOŽEF MOŠNIK, ROJ. 14. 5. 1960, ŠPITALIČ 29 B, ZIDAR
2. VOJKO URŠIČ, ROJ. 4. 4. 1972, ŠPITALIČ 32, POLICIST KRIMINALIST
3. MARJAN KARO, ROJ. 13. 8. 1976, OKROG PRI MOTNIKU 2, KMETOVALEC
4. MARKO BALOH, ROJ. 4. 4. 1973, ŠPITALIČ 22, DELAVEC VZDRŽEVALEC
5. MARKO DROLC, ROJ. 30. 8. 1966, ŠPITALIČ 14, STROJNI TEHNIK, S.P.
6. MARKO PANČUR, ROJ. 6. 4. 1972, BELA 3, ZIDAR
7. MATJAŽ SEDELJŠAK, ROJ. 31. 5. 1973, ŠPITALIČ 27, DELAVEC ADMINISTRATOR
Udeležba na volitvah: 55,47%
 
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
1. MARKO KODRA, ROJ. 23. 7. 1966, ZGORNJI TUHINJ 26, KMET. TEHNIK, LABORANT
2. IVANA PODBEVŠEK, ROJ.15. 5. 1938, ZGORNJI TUHINJ 1, ADMINISTRATORKA, UPOKOJENKA
3. PRIMOŽ KOŽLAKAR, ROJ. 16. 12. 1987, LAZE 21 D, ŠTUDENT
4. JOŽE PESTOTNIK, ROJ. 24. 3. 1964, STARA SELA 10, STROJNIK
5. DRAGO HRIBAR, ROJ.20. 10. 1961, GOLICE 15A, KOVINOSTRUGAR, S.P.
6. JOŽE GOLTNIK, ROJ.19. 3. 1966, ČEŠNJICE 9, MIZAR, MESAR
7. MARKO ŠMIT, ROJ. 12. 1. 1972, ČRNI VRH 6, STR. KLJUČAVNIČAR, S.P.
8. PAVLE BALOH, ROJ. 15. 2. 1951, CIRKUŠE 1, KMETOVALEC
9. JOŽICA HRIBAR, ROJ.18. 3. 1958, LIPLJE 1, KROJAČ, GOSPODINJA
10. ROBERT ZALAZNIK, ROJ. 26. 8. 1974, VELIKI HRIB 3, AVTOMEHANIK, VOZNIK
11. MATJAŽ BAJDE, ROJ.26. 12. 1974, MALI HRIB 4B, OBLIKOVALEC KOVIN, AVTOPREVOZNIK
Udeležba na volitvah: 64,02%
 
KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
1. MATJAŽ SEDUŠAK, ROJ. 8. 10. 1965, TUNJIŠKA MLAKA 22, ELEKTRIKAR, SAMOSTOJNI MONTER
2. VALENTIN ZABAVNIK, ROJ. 4. 1. 1953, KOŠIŠE 16, ORODJAR
3. BARBARA STELE, ROJ. 28. 11. 1968, TUNJIŠKA MLAKA 9, DELAVKA, GOSPODINJA
4. ALOJZIJ PETEK, ROJ.10. 6. 1949, TUNJIŠKA MLAKA 9F, ŠOFER, UPOKOJENEC
5. MARIJA ŠTUPAR, ROJ. 16. 1. 1968, KOŠIŠE 18, EKONOMIST, GOSPODINJA
6. UROŠ STELE, ROJ. 11. 5. 1983, TUNJIŠKA MLAKA 9E, ŠTUDENT
7. VLADIMIR LANIŠEK, ROJ. 17. 7. 1961, LANIŠE 10, KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 59,86%
 
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
1. ALOJZ GORIČAN, ROJ.16. 4. 1941, VOLČJI POTOK 43 B, KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC
2. NATAŠA BUDJA, ROJ. 3. 8. 1974, VOLČJI POTOK 32, DIPL.EKONOMIST, BORZA
3. STANISLAVA STRNAD, ROJ. 14. 4. 1955, RUDNIK 2, TRGOVKA, ADMINISTRATORKA
4. ROBERT OREŠNIK, ROJ. 9. 3. 1971, VOLČJI POTOK 4, STROJNI TEHNIK, KMETOVALEC
5. DARJA NOVAK, ROJ.24. 1. 1965, VOLČJI POTOK 1A, ZOBNA ASISTENTKA
6. FRANC SRŠEN, ROJ. 5. 4. 1945, VOLČJI POTOK 39B, UPOKOJENEC
7. ANTON SLOBODNIK, ROJ. 16. 1. 1959, VOLČJI POTOK 10, AVTOMEHANIK, TRGOVEC
Udeležba na volitvah: 65,48%
 
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
1. BERNARDA KVAS, ROJ. 8. 3. 1954, SPODNJE PALOVČE 18, GOSPODINJA
2. AVGUŠTIN SMEŠNJAVEC, ROJ. 18. 8. 1957, SP. PALOVČE 11, ELEKTROINSTAL., VZDRŽEVALEC
3. ROMAN NOVAK, ROJ. 29. 8. 1975, ZGORNJE PALOVČE 7, ZIDAR, UPRAVLJALEC DVIGAL
4. FRANC BRLEC, ROJ. 2. 12. 1976, ZGORNJE PALOVČE 3, STROJNIK
5. SILVA AJDOVEC, ROJ. 28. 12. 1951, TREBELNO PRI PALOVČAH 1A, DELAVKA, UPOKOJENKA
6. DAVID KOTNIK, ROJ. 30. 11. 1977, VRANJA PEČ 6, MEHANIK-RAZVOZ
7. NUŠKA MEZEG, ROJ. 28. 11. 1980, VRANJA PEČ 2, DIPL. ING. AGRONOMIJE IN HORTIKULTURE, PRODAJALKA-SVETOVALKA
8. MARTINA MOČNIK, ROJ.19. 11. 1982, VELIKA LAŠNA 7, SLAŠČIČARKA
9. JOŽE ŠUŠTAR, ROJ. 8. 3. 1963, VELIKA LAŠNA 20A, ORODJAR
Udeležba na volitvah: 66,97%
 
KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
1. MARINKA KUHAR, ROJ.25. 8. 1963, KRANJSKA 3A, EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, KOM.REFERENT
2. JANEZ MARKOLI, ROJ. 8. 6. 1963, LJUBLJANSKA 1Č, UČITELJ
3. JOŽEF BARAGA, ROJ.6. 12. 1944, ŽUPANČIČEVA 6, USNJARSKI TEHNIK, UPOKOJENEC
4. EDVARD HABE, ROJ. 19. 8. 1960, ROZMANOVA 9, INŽEN.STROJNIŠTVA, S.P.
5. ANKA HUBAD, ROJ.13. 2. 1948, SVETČEVA POT 12, INŽEN.TEKST.TEHNOL., UPOKOJENKA
6. JOŽEFA JEGLIČ, ROJ. 12. 2. 1951, PARAPATOVA 13, KUHARICA, UPOKOJENKA
7. ANDREJ PREGL, ROJ. 10. 10. 1953, JENKOVA 9, ELEKTROTEHNIK, VZDRŽEVALEC TEHN.OPREME
8. MIKLAVŽ MLINAR, ROJ. 2. 12. 1966, VILKA ROŽIČA 15, INŽENIR STROJNIŠTVA, TEHNOLOG
9. MATEJA BRAČIČ, ROJ.19. 8. 1966, TOMA BREJCA 9, EKONOMSKI TEHNIK, FINANČNI KONTROLOR
Udeležba na volitvah: 56,25%
Št. 041-0002/2006-3/1
Kamnik, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav., l.r.
 
Člani:
Andrej Dovič l.r.
Janez Prešeren l.r.
Damijan Rozoničnik l.r.
Jože Semprimožnik, l.r.