Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5127. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik, stran 12803.

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s 107. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odločba US) na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so ugotovili izid glasovanja za volitve župana – drugi krog, ugotovila rezultate glasovanja in sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kamnik
Na volitvah župana Občine Kamnik – drugi krog, ki so bile dne 12. 11. 2006, je od 22.313 volilnih upravičencev, ki so vpisani v volilne imenike skupaj glasovalo 12.094 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je bila 54,2%. Oddanih 12.087 glasovnic. Neveljavnih glasovnic 93.
Kandidata za župana Občine Kamnik sta dobila naslednje število glasov:
1. Anton Tone Smolnikar 6.338 glasov – 52,84%
2. Demeter Sadnikar 5.656 glasov – 47,16%.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino glasov dobil kandidat Anton Tone Smolnikar.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za župana Občine Kamnik izvoljen Anton Tone Smolnikar.
Št. 041-0003/2006-3/1
Kamnik, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav., l.r.
 
Člani:
Andrej Dovič l.r.
Janez Prešeren l.r.
Damijan Rozoničnik l.r.
Jože Semprimožnik, namestnik člana, l.r.