Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5126. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice 22. oktobra 2006, stran 12802.

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s 85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) na podlagi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice podaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
22. oktobra 2006
I.
Glasovanje za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice je potekalo na 42 voliščih v nedeljo dne 22. 10. 2006 in na volišču za predčasno glasovanje v dneh od 17. do 19. 10. 2006. Za glasovanje po pošti je bilo izdanih 10 volilnih kart.
II.
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih skupnostih naslednji:
1. Krajevna skupnost: HRUŠICA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1512 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 684 volilnih upravičencev ali 45,23%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120, HRUŠICA
2. JANEZ MARINČIČ, 13. 12. 1958, HRUŠICA 70, HRUŠICA
3. PETER POPOVIĆ, 22. 6. 1960, HRUŠICA 68, HRUŠICA
4. IZTOK OCEPEK, 11. 1. 1965, HRUŠICA 50, HRUŠICA
5. JAKA ŠTRAVS, 2. 8. 1983, HRUŠICA 4, HRUŠICA
6. BOJANA MEŽNAREC, 26. 1. 1962, HRUŠICA 134, HRUŠICA
7. BRIGITA GOLOB, 13. 6. 1975, HRUŠICA 102, HRUŠICA
 
2. Krajevna skupnost: PLANINA POD GOLICO
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 423 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 262 volilnih upravičencev ali 61,93%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. BORIS PODLOGAR, 15. 11. 1953, PLANINA POD GOLICO 3G, PLANINA POD GOLICO
2. ROMAN SAVINŠEK, 1. 6. 1939, PLANINA POD GOLICO 55A, PLANINA POD GOLICO
 
VOLILNA ENOTA 02
1. ANDREJ MAVER, 22. 10. 1939, PRIHODI 6A, PRIHODI
2. FRANC SMOLEJ, 29. 9. 1946, PRIHODI 30, PRIHODI
 
VOLILNA ENOTA 03
1. HELENA RAZINGAR, 18. 8. 1963, PLAVŠKI ROVT 12A, PLAVŠKI ROVT
2. DOMINIKA ČOP, 17. 2. 1968, PLAVŠKI ROVT 3, PLAVŠKI ROVT
3. Krajevna skupnost STANETA BOKALA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1921 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 712 volilnih upravičencev ali 37,06%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. LJUDMILA ILENIČ, 16. 9. 1940, ULICA STANETA BOKALA 13, JESENICE
2. DUŠICA VARL, 1. 4. 1953, C. M. TITA 82, JESENICE
3. JANEZ ZEVNIK, 19. 9. 1932, ZGORNJI PLAVŽ 5, JESENICE
4. STANISLAV KLIČEK, 18. 3. 1935, ULICA STANETA BOKALA 19, JESENICE
5. DANIJEL KLEMENC, 27. 5. 1938, CESTA NA GOLICO 10C, JESENICE
6. MARJANCA AMBROŽ, 15. 7. 1950, ULICA STANETA BOKALA 5, JESENICE
7. MARIJA BERGANT, 1. 11. 1954, C. M. TITA 102, JESENICE
4. Krajevna skupnost MIRKA ROGLJA PETKA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1599 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 615 volilnih upravičencev ali 38,64%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. ANA MARIJA KOROŠEC, 31. 3. 1938, C. M. TITA 41, JESENICE
2. BARBARA SODJA, 17. 8. 1966, C. M. TITA 47, JESENICE
3. IVANA PRETNAR, 30. 11. 1947, MUROVA 28A, JESENICE
4. VINKO LAVTIŽAR, 24. 4. 1951, MUROVA 24, JESENICE
5. BOGOMIR TORKAR, 9. 11. 1951, C. M. TITA 41, JESENICE
6. IVAN TROBIĆ, 23. 12. 1955, C. M. TITA 41, JESENICE
7. ALMIRA RIBIČ, 30. 10. 1968, C. M. TITA 39, JESENICE
5. Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 2994 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 1104 volilnih upravičencev ali 61,26%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. VERA PINTAR, 5. 3. 1949, CESTA CIRILA TAVČARJA 1A, JESENICE
2. ALBINA SERŠEN, 13. 6. 1943, CESTA CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE
3. IVANKA ZUPANČIČ, 31. 3. 1949, CESTA REVOLUCIJE 2B, JESENICE
4. KLEMEN DROBIČ, 21. 10. 1966, CESTA REVOLUCIJE 1A, JESENICE
5. MAGDALENA MICELI, 9. 5. 1944, CESTA CIRILA TAVČARJA 1A, JESENICE
6. MIROSLAV HAREJ, 15. 4. 1950, CESTA REVOLUCIJE 1, JESENICE
7. MARJAN URŠIČ, 30. 1. 1955, CESTA REVOLUCIJE 3, JESENICE
6. Krajevna skupnost SAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3534 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 1444 volilnih upravičencev ali 40,86%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. TOMAŽ TOM MENCINGER, 29. 3. 1956, UKOVA 5, JESENICE
2. MARIJA MULEJ, 24. 2. 1953, C.M.TITA 18, JESENICE
3. DUŠAN THALER, 1. 2. 1940, POD GOZDOM 11, JESENICE
4. MAJDA GOMILŠEK, 5. 7. 1940, CESTA TONETA TOMŠIČA 8, JESENICE
5. SREČKO KRČ, 18. 11. 1936, ULICA BRATOV STRAŽIŠARJEV 13, JESENICE
6. ERIKA REPOVŽ, 28. 6. 1951, CESTA TONETA TOMŠIČA 50, JESENICE
7. IVAN FON, 25. 5. 1935, C.M.TITA 2, JESENICE
7. Krajevna skupnost PODMEŽAKLA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1275 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 512 volilnih upravičencev ali 40,26%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. MARIJA KALAN, 28. 3. 1944, ILIRSKA CESTA 19, JESENICE
2. ALEKSANDER JERNEJC, 5. 1. 1948, CESTA 1. MAJA 124, JESENICE
3. ALOJZIJ NOČ, 11. 12. 1936, CESTA 1. MAJA 9, JESENICE
4. ALOJZIJ TOMAŽ KALAN, 8. 3. 1938, ILIRSKA CESTA 19, JESENICE
5. MARJETA ĆIROVIĆ, 15. 6. 1947, MEDVEDOVA ULICA 7, JESENICE
6. MERIMA BAJRIĆ, 19. 11. 1964, CESTA 1. MAJA 81, JESENICE
7. ENGIJAD ĆATAK, 7. 9. 1959, CESTA 1. MAJA 38, JESENICE
8. Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3730 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 2470 volilnih upravičencev ali 66,22%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. MARKO ZUPANČIČ, 10. 10. 1976, JAVORNIŠKI ROVT 24A, JAVORNIŠKI ROVT
 
VOLILNA ENOTA 02
1. BRANKO POTOČNIK, 23. 8. 1973, POTOKI 5, POTOKI
 
VOLILNA ENOTA 03
1. BORIS SMOLEJ, 28. 8. 1953, ULICA JANEZA ŠMIDA 28, KOROŠKA BELA
2. JOŽE ANDERLE, 16. 2. 1951, CESTA IVANA CANKARJA 4, KOROŠKA BELA
 
VOLILNA ENOTA 04
1. BRANKO JERŠIN, 22. 5. 1954, CESTA JANEZA FINŽGARJA 10, SLOVENSKI JAVORNIK
2. MAJA OTOVIČ, 11. 11. 1955, PIONIRSKA ULICA 8, SLOVENSKI JAVORNIK
 
VOLILNA ENOTA 05
1. CVETKO ERMAN, 26. 9. 1948, CESTA TONETA TOMŠIČA 109, JESENICE
9. Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3917 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 1728 volilnih upravičencev ali 47,59%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
 
VOLILNA ENOTA 01
1. RINA BERAVS ZOR, 15. 9. 1970, BLEJSKA DOBRAVA 14B, BLEJSKA DOBRAVA
2. RUDOLF KARLIN, 20. 7. 1946, BLEJSKA DOBRAVA 2, BLEJSKA DOBRAVA
 
VOLILNA ENOTA 02
1. IGOR ARH, 20. 9. 1957, BLEJSKA DOBRAVA 58, BLEJSKA DOBRAVA
2. IVAN BERLOT, 12. 5. 1949, BLEJSKA DOBRAVA 135, BLEJSKA DOBRAVA
 
VOLILNA ENOTA 03
1. BOJAN DORNIK, 27. 2. 1952, KOČNA 11, KOČNA
 
VOLILNA ENOTA 04
1. ŠTEFANIJA MUHAR, 23. 11. 1947, LIPCE 38, LIPCE
2. IVICA BREČKO, 5. 3. 1960, LIPCE 13, LIPCE
Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 27. oktober 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav., l.r.