Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5123. Poročilo o izidu volitev v drugem krogu za župana Občine Ivančna Gorica, stran 12796.

Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US), na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Ivančna Gorica na 18. seji dne 13. 11. 2006, ugotovila rezultate glasovanja, izid volitev župana Občine Ivančna Gorica ter sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v drugem krogu za župana Občine Ivančna Gorica
I.
Na volitvah župana v drugem krogu, dne 12. 11. 2006, je imelo pravico glasovati 11.372 volivcev. Glasovalo je skupaj 5039 volivcev ali 44,35% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od 5039 oddanih glasovnic je bilo 4947 veljavnih in 92 neveljavnih.
II.
Posamezna kandidata sta na področju celotne Občine Ivančna Gorica prejela naslednje število glasov:
+---------+-------------+----------+---------+
|Zap.št. |Kandidat   |Št. glasov| % glasov|
+---------+-------------+----------+---------+
|1    |Jernej    |   2899|  58.60|
|     |Lampret   |     |     |
+---------+-------------+----------+---------+
|2    |Milena    |   2048|  41.40|
|     |Vrhovec   |     |     |
+---------+-------------+----------+---------+
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Ivančna Gorica izvoljen JERNEJ LAMPRET, roj. 14. 7. 1948, stanujoč na Muljavi 17a, Ivančna Gorica, po poklicu profesor športne vzgoje, ker je dobil večino veljavnih glasov.
IV.
Izid volitev za župana v drugem krogu objavi Občinska volilna komisija v Uradnem listu Republike Slovenije.
V.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica pošlje izid volitev za župana izvoljenemu kandidatu in njegovemu predstavniku ter Državni volilni komisiji.
Št. 041-0001/2006
Ivančna Gorica, dne 13. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar, univ. dipl. iur., l.r.
 
Člani komisije:
Namestnik predsednice:
Jure Gorec, univ. dipl. iur, l.r.
Član:
Gregor Pajek, univ. dipl. iur., l.r.
Namestnica člana:
Marija Vidrih, dipl. upr. org., l.r.
Članica:
Milena Strnad, prof. matematike, l.r.
Članica:
Mojca Travnik, ing. agr., l.r.
Namestnik članice:
Drago Gorenc, gostinski tehnik, l.r.