Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5122. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006, stran 12795.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US RS) na seji dne 26. 10. 2006 ugotovila skupne rezultate udeležbe v Občini Grosuplje:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: 13.823
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU: 7.565
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI: 1
SKUPAJ GLASOVALO: 7.566
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE: 54,73%
Mandati za občinski svet:
+----------+---------+-------------------------------------------+
| Št.liste |  Št.  |Ime liste                 |
|     | mandatov|                      |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  1.  |  8  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS    |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  2.  |  2  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|     |     |STRANKA, N.Si               |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  3.  |  0  |MLADI ZA GROSUPLJE             |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  4.  |  2  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS       |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  5.  |  10  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS     |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  6.  |  0  |DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV      |
|     |     |SLOVENIJE, DeSUS              |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  7.  |  0  |NAPREJ SLOVENIJA, NPS           |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  8.  |  0  |AKTIVNA SLOVENIJA, AS           |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  9.  |  0  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS     |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  10.  |  0  |LISTA ZA RAZVOJ GROSUPLJE         |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  11.  |  0  |STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS       |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  12.  |  0  |ZELENI SLOVENIJE              |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|  13.  |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI, SD           |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|     |  24  |SKUPAJ                   |
+----------+---------+-------------------------------------------+
Za člane Občinskega sveta Občine Grosuplje so bili izvoljeni:
+----------+---------------------+--------+
|Zap. št. |Ime in priimek    | Stranka|
+----------+---------------------+--------+
|1     |Janez LESJAK     |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|2     |Zdenka CERAR     |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|3     |Božidar GABRIJEL   |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|4     |mag. Breda ŠKRJANEC |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|5     |Jože INTIHAR     |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|6     |Barbara GODEC    |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|7     |Boris LEGAN     |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|8     |Franc ŠTIBERNIK   |   LDS|
+----------+---------------------+--------+
|9     |Mihael KADUNC    |  N.Si|
+----------+---------------------+--------+
|10    |Janez KOZLEVČAR   |  N.Si|
+----------+---------------------+--------+
|11    |Janez DOLINŠEK    |   SLS|
+----------+---------------------+--------+
|12    |Anton PERME     |   SLS|
+----------+---------------------+--------+
|13    |Dušan HOČEVAR    |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|14    |mag. Božo PREDALIČ  |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|15    |Petra ZAKRAJŠEK   |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|16    |Janez PINTAR     |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|17    |dr. Peter VERLIČ   |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|18    |Mojca GLOBOKAR    |   SDS|
|     |ANŽLOVAR       |    |
+----------+---------------------+--------+
|19    |Janez MERVIČ     |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|20    |Mihael HOČEVAR    |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|21    |Urša LEAH PREDALIČ  |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|22    |Lojze VERBAJS    |   SDS|
+----------+---------------------+--------+
|23    |Bojan ZUPANČIČ    |   SD|
+----------+---------------------+--------+
|24    |Zvonka MILOJEVIĆ   |   SD|
+----------+---------------------+--------+
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 22. oktobra 2006, vsebuje računalniške izpise:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležbo na voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za občinski svet,
– rezultati glasovanja za občinski svet po voliščih,
– količnik po d’ Hondtu na glasovih listah,
– mandati za občinski svet,
– preferenčni glasovi,
– končni rezultati glasovanja po listah,
– končni rezultati glasovanja po VE,
– seznam izvoljenih kandidatov.
Priloga vsebuje tudi Poročilo o izidu glasovanja v svete krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006.
Št. 0041-1/2006
Grosuplje, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Grosuplje
Jože Štrus l.r.
 
Tajnica
Mateja Mušič l.r.
Člani
Joško Tominec l.r.
Irena Predalič l.r.
Jože Kadunc l.r.