Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5118. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj, stran 12793.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03-UPB1 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 1. redni seji dne 9. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj
1. člen
V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 in 112/02) se v 1. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj se, ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka, dodeli mesečno 60,00 SIT na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2007.
Šifra: 414-10-121/1999
Črnomelj, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.