Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5115. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občinski svet Občine Cerknica, stran 12791.

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občinski svet Občine Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne 23. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu posameznih volilnih odborov ter zapisnika o ugotavljanju izida glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve za občinski svet 2006, ki so potekale dne 22. 10. 2006, v Občini Cerknica ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo na dan glasovanja vpisanih 8762 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5457 volivcev.
3. Volilna udeležba v občini Cerknica je bila 62,28%.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 so posamezne liste kandidatov po volilnih enotah prejele naslednje število glasov, izračunanih po določbah 86. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US U-I-283/94, 51/02, 11/03 Skl. US U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US U-I-346/02-13, 72/05, 72/05 – ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US U-I-49/06-30, v nadaljevanju Zakona o lokalnih volitvah);
VOLILNA ENOTA št. 1 – 8 mandatov
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA N.Si
Izvoljen je: Boštjan ZRIMŠEK, roj. 25. 8. 1971, Cerknica, Tabor 5A
2. STRANKA MLADIH SLOVENIJE SMS
Izvoljen je: Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
Izvoljen je: Ivan ŠVELC, roj. 3. 8. 1937, Cerknica, Zidanškova ulica 9
4. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljena je: Zvonka JEŠELNIK, roj. 21. 6. 1953, Cerknica, Sinja Gorica 34
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljena sta:
1. Franc OPEKA, roj. 12. 7. 1963, Cerknica, Kraška ulica 18
2. Miloš POHOLE, roj. 23. 12. 1974, Cerknica, Notranjska cesta 28
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena sta:
1. Valentin SCHEIN, roj. 6. 5. 1960, Cerknica, Hribarjeva ulica 10
2. Matjaž PAVLIN, roj. 15. 2. 1965, Cerknica, Notranjska cesta 39
VOLILNA ENOTA št. 2 – 5 mandatov
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA N.Si
Izvoljena je: Majda ZUPAN, roj. 27. 12. 1950, Rakek, Na vasi 30
2. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljen je: Anton BAJT, roj. 7. 7. 1951, Unec 27
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljen je: Zdravko KRANJC, roj. 26. 4. 1960, Rakek, Vrtna ulica 18
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena sta:
1. Bogdan URBAR, roj. 7. 4. 1961, Unec 42a
2. Aleksandra STEFANOVSKA, roj. 18. 3. 1976, Rakek, Ulica Rakovške čete 20
VOLILNA ENOTA št. 3 – 6 mandatov
1. STRANKA MLADIH SLOVENIJE SMS
Izvoljena je: Tatjana MIKUŽ, roj. 22. 3. 1976, Begunje pri Cerknici 1
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
Izvoljen je: Anton LAH, roj. 4. 9. 1964, Bečaje 8
3. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljen je: Miha ŠEGA, roj. 10. 8. 1976, Grahovo 73B
4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljena sta:
1. Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri Cerknici 111A
2. Marko KRANJC, roj. 22. 4. 1971, Dobec 3
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena je: Marija HRIBAR, roj. 5. 2. 1963, Žerovnica 40
V skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki ureja potrebno število preferenčnih glasov za liste kandidatov in vpliv le-teh na podelitev mandatov, so bili v Občinski svet Občine Cerknica izvoljeni sledeči kandidati:
V volilni enoti št. 1 sta bila izvoljena:
1. Boštjan ZRIMŠEK, roj. 25. 8. 1971, Cerknica, Tabor 5A, ki je nastopal na drugem mestu liste Nove Slovenije – Krščansko ljudske stranke N.Si. in
2. Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4, ki je nastopal na drugem mestu Stranke mladih Slovenije SMS.
V volilni enoti št. 3 pa je bil izvoljen:
1. Anton LAH, roj. 4. 9. 1964, Bečaje 8, ki je nastopal na drugem mestu Slovenske ljudske stranke SLS.
Št. 0411-1/2006
Cerknica, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
Mojca Štritof - Brus, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnica predsednice: Zora Noč l.r.
Tajnica: Olga Smodila l.r.
Namestnica tajnice: Helena Šlajnar l.r.
Člani:
Igor Gornik l.r.
Eva Obreza l.r.
Zvonka Godeša l.r.
Namestniki:
Mira Širaj l.r.
Janez Obreza l.r.
Jana Skuk l.r.