Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5114. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 za župana v Občini Cerknica, stran 12790.

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2006 za župana
v Občini Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnika o glasovanju po pošti ter zapisnika o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na lokalnih volitvah 2006, ki so potekale dne 22. 10. 2006 v Občini Cerknica, ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo na dan glasovanja vpisanih 8762 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5457 volivcev.
3. Volilna udeležba v občini Cerknica je bila 62,28%.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|Kandidat      |Število glasov|% glasov|Vrstni red po prejemu glasov|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|1. Bogdan URBAR   |      809| 14,95%|              3|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|2. Miroslav LEVAR  |     3123| 57,73%|              1|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|3. Vincenc OTONIČAR |      368|  6,80%|              4|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|4. Marko RUPAR   |      900| 16,64%|              2|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
|5. Zoran GALE    |      210|  3,88%|              5|
+--------------------+--------------+--------+----------------------------+
Kandidat pod zap. št. 2 je prejel večino oddanih in veljavnih glasov, zato Občinska volilna komisija Cerknica ugotavlja, da je bil na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US U-I-283/94, 51/02, 11/03 Skl. US U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US U-I-346/02-13, 72/05, 72/05-ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US U-I-49/06-30) za župana občine Cerknica izvoljen: Miroslav LEVAR, roj. 22. 2. 1954, Grahovo 70, 1384 Grahovo.
Sestavni del tega poročila sta tudi računalniški izpis in tabelarni prikaz iz uradnega programa za ugotavljanje volilnega izida, posredovanega s strani Republiške volilne komisije, ki sta v prilogi poročila.
Št. 0411-1/2006
Cerknica, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
Mojca Štritof - Brus, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnica predsednice: Zora Noč l.r.
Tajnica: Olga Smodila l.r.
Namestnica tajnice: Helena Šlajnar l.r.
Člani:
Igor Gornik l.r.
Eva Obreza l.r.
Zvonka Godeša l.r.
Namestniki:
Mira Širaj l.r.
Janez Obreza l.r.
Jana Skuk l.r.