Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5113. Ugotovitev o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata, stran 12790.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 7. 11. 2006, da je članu mestnega sveta Bojanu Šrotu prenehal mandat na podlagi prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1), je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na seji 7. 11. 2006 na podlagi 18. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB in 70/06 – odl. US)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka, SLS, v 3. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet Mestne občine Celje.
Ta kandidat je Franci FILIPČIČ, roj. 18. 3. 1950, strojni tehnik, stanujoč v Celju, Ljubljanska 78.
Kandidat je dne 7. 11. 2006 podal pisno izjavo, da sprejme mandat.
Št. 041-00003/2006
Celje, dne 7. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Celje
Matevž Žugelj l.r.