Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5111. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče, stran 12788.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Braslovče
I.
Občinska volilna komisija je na svoji seji dne 13. 11. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 12. 11. 2006 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Braslovče:
a) V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 4250 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) Skupaj je glasovalo po volilnem imeniku 2340 volivcev ali 55,06% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2340 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 20 neveljavnih glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. MARKO BALANT 1276 glasov ali 55,00%
2. BOGDAN TROP 1044 glasov ali 45,00%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB 2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine Braslovče izvoljen Marko Balant, roj. 16. 7. 1957, stanujoč Preserje 16, p. Braslovče, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 040/06
Braslovče, dne 13. novembra 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Braslovče
Eva Lenko, univ. dipl. prav., l.r.
 
Člani:
Romina Jezernik l.r.
Ivana Brinovec l.r.
Stanko Hudina l.r.
Damjan Justinek l.r.
Ivan Marovt l.r.