Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5110. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bloke, stran 12787.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev Občinskega sveta
Občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne 27. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Bloke ugotovila naslednje:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1330 volivcev.
Glasovalo je skupaj 874 volivcev ali 65,71% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bloke je bilo oddanih 874 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo 14 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 860.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MODIC MILAN 125 glasov
2. ORAŽEM PRIMOŽ 159 glasov
3. DOLES OLGA 356 glasov
4. ŠIVEC POLONA 84 glasov
5. DOLES MIROSLAV 142 glasov
6. ŠKRABEC MILENA 86 glasov
7. MULC JOŽEF 345 glasov
8. ŠIRAJ JANEZ 141 glasov
9. REBEC STANKA 115 glasov
10. DOBRAVEC FRANCE 266 glasov
11. ZGONC BARBARA 141 glasov
12. KORENJAK ROK 181 glasov
13. KRAŠEVEC ERVIN 143 glasov
14. BRUS BARBARA 41 glasov
15. ŽGAJNAR MARIJA 290 glasov
16. LAH IVAN 252 glasov
17. MAZIJ ALOJZIJ 311 glasov
18. LAH KATJA 148 glasov
19. ROT JOŽEF 236 glasov
20. ŽAGAR DARKO 37 glasov
21. ŠKRLJ IZTOK 286 glasov
22. ŠIRAJ NATAŠA 114 glasov
23. ZGONC BOR 62 glasov
24. GOVEDNIK ZVONKO 176 glasov
25. KLJUN MATEJ 112 glasov
26. OBREZA JOŽEF 76 glasov
27. KOŠIR JANEZ 160 glasov
28. MODIC ANDREJA 70 glasov
29. LAVRIČ CASCIO JOŽE 189 glasov
30. ZABUKOVEC EMIL 241 glasov
31. ROT FRANC 131 glasov.
III.
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da so za člane občinskega sveta izvoljeni kandidati, ki so dobili največ oddanih – veljavnih glasov, ugotovila, da so izvoljeni naslednji kandidati:
1. DOLES OLGA, roj. 11. 2. 1961, stan. Ravne na Blokah 18, 1385 Nova vas
2. MULC JOŽEF, roj. 25. 3. 1969, stan. Fara 1, 1385 Nova vas
3. MAZIJ ALOJZIJ, roj. 10. 9. 1950, stan. Velike Bloke 60 a, 1385 Nova vas
4. ŽGAJNAR MARIJA, roj. 6. 7. 1960, stan. Polšeče 3, 1385 Nova vas
5. ŠKRLJ IZTOK, roj. 14. 6. 1964, stan. Sleme 6, 1385 Nova vas
6. FRANCE DOBRAVEC, roj. 6. 2. 1960, stan. Velike Bloke 18, 1385 Nova vas
7. LAH IVAN, roj. 6. 6. 1960, stan. Glina 8, 1385 Nova vas
Št. 17/06
Nova vas, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav., l.r.