Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5109. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke, stran 12787.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana
Občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne 27. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Bloke ugotovila naslednje:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1330 volivcev.
Glasovalo je skupaj 874 volivcev ali 65,71% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve župana Občine Bloke je bilo oddanih 874 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo 111 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 763.
Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov:
– Doles Jože 763 glasov (87,3%).
III.
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil največ oddanih glasov ugotovila, da je izvoljen naslednji kandidat: DOLES Jože, roj. 8. 8. 1956, stanujoč Ravne na Blokah 18, 1385 Nova vas.
Št. 15/06
Nova vas, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav., l.r.