Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4891. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej, stran 11959.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na 33. redni seji dne 20. 10. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej
1. člen
Novorojencem v Občini Veržej se iz proračuna Občine Veržej dodeli enkratni finančni prispevek kot finančna pomoč in spodbuda, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje povečanih stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
2. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima ob rojstvu stalno prebivališče na območju Občine Veržej,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima prebivališče na območju Občine Veržej.
3. člen
Višina enkratnega prispevka znaša 50.000 SIT. Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi Občine Veržej najkasneje v roku 3 mesecev od rojstva otroka.
4. člen
Zahtevku mora vlagatelj priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– davčno številko vlagatelja,
– transakcijski račun vlagatelja.
5. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Veržej.
Prispevek se nakaže na transakcijski račun vlagatelja.
6. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
7. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-189/06-skl.
Veržej, dne 20. oktobra 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost