Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4888. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006, stran 11957.

Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana na podlagi Zakona o lokalnih volitvah ZVL-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06) in Odločbe Ustavnega sodišča (Uradni lisdt RS, št. 70/06) daje
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006
Lokalne volitve za župana in občinski svet Občine Sveta Ana so se izvajale po večinskem volilnem sistemu in so potekale v štirih volilnih enotah. V vsaki volilni enoti je bilo po eno volišče in na sedežu OVK eno volišče za predčasno glasovanje, ki je bilo 17, 18. in 19. oktobra 2006.
Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana je na podlagi zapisnikov volilnih odborov na volitvah 22. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja:
I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 1909 volivcev; od tega je glasovalo 1356 volivcev ali 71,03% vseh volivcev.
II.
Za volitve članov v občinski svet je glasovalo 1356 volivcev, od tega je bilo 29 glasovnic neveljavnih.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
 
Prva volilna enota:
1. Lenart Zemljič, 58 glasov ali 28,71%,
2. Jože Srčič, 41 glasov ali 20,30%,
3. Feliks Murko, 37 glasov ali 18,32%,
4. Bojan Kolarič, 43 glasov ali 21,29%,
5. Drago Grinaver, 69 glasov ali 24,16%,
6. Franc Jerebic, 71 glasov ali 35,15%,
7. Ivanka Zemljič, 45 glasov ali 22,28%.
 
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Franc Jerebic, 71 glasov ali 35,15%,
2. Drago Grinaver, 69 glasov ali 24,16%,
 
Druga volilna enota:
1. Ivan Vela, 72 glasov ali 19,73%,
2. Anton Zupanec, 40 glasov ali 10,96%,
3. Andrej Slaček, 117 glasov ali 32,05%,
4. Breda Špindler, 147 glasov ali 40,27%,
5. Miroslav Maček, 95 glasov ali 26,03%,
6. Simona Bračko, 123 glasov ali 33,70%,
7. Franc Bruher, 154 glasov ali 42,19%,
8. Stanislav Rojht, 15 glasov ali 4,11%,
9. Anton Škamlec, 145 glasov ali 39,73%
 
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Bruher, 154 glasov ali 42,19%,
2. Breda Špindler, 147 glasov ali 40,27%,
3. Anton Škamlec, 145 glasov ali 39,73%
 
Tretja volilna enota:
1. Franc Šober, 175 glasov ali 40,79%,
2. Drago Ruhitel, 233 glasov ali 54,31%,
3. Adolf Brus, 30 glasov ali 6,99%,
4. Majda Salajster, 69 glasov ali 16,08%,
5. Jožef Kocbek, 58 glasov ali 13,52%,
6. Antonija Gornik, 54 glasov ali 12,59%,
7. Robert Ornik, 189 glasov ali 44,06%
 
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Ruhitel, 233 glasov ali 54,31%,
2. Robert Ornik, 189 glasov ali 44,06%
 
Četrta volilna enota:
1. Leonida Kocbek, 19 glasov ali 5,71%,
2. Marija Perko, 55 glasov ali 16,62%,
3. Marjan Bračko, 77 glasov ali 23,26%,
4. Marjan Kramberger, 82 glasov ali 24,77%,
5. Milan Bauman, 71 glasov ali 21,45%,
6. Andreja Erjavec, 73 glasov ali 22,05%,
7. Dušan Kokol, 151 glasov ali 45,62%,
8. Nataša Dregarič, 59 glasov ali 17,82%
 
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Dušan Kokol, 151 glasov ali 45,62%,
2. Marjan Kramberger, 82 glasov ali 24,77%.
Št. 04106-001/2006
Sveta Ana, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Renata Trajbar Kurbus, univ. dipl. iur., l.r.

AAA Zlata odličnost