Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Semič, stran 11950.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odl. US), zapisnika o delu volilne komisije Občine Semič z dne 22. 10. 2006 in zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja za župana Občine Semič ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov občinskega sveta z dne 23. 10. 2006 je Občinska volilna komisija Občine Semič sestavila
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Semič
I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 3.161 volivcev. Glasovalo je skupaj 2.204 volivcev ali 69,72% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 2.172 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
– 29 volivcev glasovalo predčasno,
– 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 2.204 glasovnic, od tega je bilo 16 neveljavnih in 2.188 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
IVAN BUKOVEC je dobil 1157 glasov, kar znaša 52.88% veljavnih glasov
JOŽE MIHELČIČ je dobil 622 glasov, kar znaša 28.43% veljavnih glasov
FERDINAND JAKŠA je dobil 238 glasov, kar znaša 10.88% veljavnih glasov
ALOJZ DERGANC je dobil 104 glasov, kar znaša 4.75% veljavnih glasov
SERGEJ ČAS je dobil 67 glasov, kar znaša 3.06% veljavnih glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Semič izvoljen Ivan BUKOVEC, rojen 23. 1. 1949, Roška cesta 8, 8333 Semič.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2.204 glasovnic, od tega je bilo 85 neveljavnih in 2.119 veljavnih glasovnic.
Liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
|Glasov|% glasov|Mandati|Ime liste                     |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 589 | 27,8 |  4  |Slovenska ljudska stranka SLS           |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 502 | 23,69 |  4  |LDS Liberalna demokracija Slovenije        |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 274 | 12,93 |  2  |Slovenska demokratska stranka           |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 197 | 9,30 |  1  |DeSUS – Demokratična stranka upokojencev     |
|   |    |    |Slovenije                     |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 159 | 7,50 |  1  |Socialni demokrati                |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 153 | 7,22 |  1  |Slovenska nacionalna stranka SNS         |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 108 | 5,10 |  0  |Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka    |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 61 | 2,88 |  0  |Neodvisna lista za Semič             |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
| 76 | 3,59 |  0  |Lista za Semič                  |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
|   |    |  13 |SKUPAJ                      |
|   |    |    |                         |
+------+--------+-------+--------------------------------------------------+
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Semič je bilo po D´Hondtovem sistemu razdeljeno 13 mandatov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet Občine Semič za mandatno obdobje 2006 do 2010 izvoljeni naslednji kandidati:
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|Zap.  |Ime in priimek |Ime liste                    |
|št.   |        |                         |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|1.   |Ivan Bukovec  |SLS Slovenska ljudska stranka Semič       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|2.   |Jože Mihelčič |LDS Liberalna demokracija Slovenje        |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|3.   |Anton Malenšek |SLS Slovenska ljudska stranka Semič       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|4.   |Ferdinand   |Slovenska demokratska stranka          |
|    |Jakša     |                         |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|5.   |Silva Jančan  |LDS Liberalna demokracija Slovenije       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|6.   |Matija Hudak  |DeSUS – Demokratična stranka upokojencev     |
|    |        |Slovenije                    |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|7.   |Anica Jakša  |SLS Slovenska ljudska stranka Semič       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|8.   |Zvonko Butala |LDS Liberalna demokracija Slovenije       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|9.   |Stanko Vidmar |Socialni demokrati                |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|10.   |Sergej Čas   |Slovenska nacionalna stranka – SNS        |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|11.   |Janez Movern  |SLS Slovenska ljudska stranka Semič       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|12.   |Jože Malnarič |Slovenska demokratska stranka          |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
|13.   |Rozalija Mohar |LDS Liberalna demokracija Slovenije       |
|    |        |                         |
+--------+---------------+-------------------------------------------------+
Št. 040-03/2006-49
Semič, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Semič
Anton Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost