Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4881. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci, stran 11949.

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci
Občinska volilna komisija Občine Rogašovci je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. 10. 2006 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 2964 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 1923 volivcev ali 64,88% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 1915 volivcev na voliščih po volilnem imeniku in
b) 3 volivcev po pošti
c) 5 predčasno.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1921 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več kandidatnih list oziroma preferenčnih glasov v primeru, kjer lista ni bila obkrožena, je bilo 90 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnih je bilo 1831.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----------------------------------------------------+--------------+
|Ime liste                      |število glasov|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|1. AS – AKTIVNA SLOVENIJA              |      27|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|2. DeSUS –DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|      147|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI             |      96|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |      282|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|5. OO SDS ROGAŠOVCI                 |      338|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE         |      611|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|7. LISTA ZA RAZVOJ                 |      139|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
|8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA    |      191|
|                          |       |
+----------------------------------------------------+--------------+
III.
Na podlagi 116. čl. Zakona o lokalnih volitvah šteje Občinski svet Občine Rogašovci 14 članov, kar pomeni, da pripada listam kandidatov skupaj 14 mandatov.
VI.
Po določbah 15. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni:
 
A. V volilni enoti 1
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število mandatov:
+----------------------------------------------------+----------+
|1. DeSUS –DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE| 1 mandat|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         | 2 mandata|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|3. OO SDS ROGAŠOVCI                 | 3 mandati|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE         |6 mandatov|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|7. LISTA ZA RAZVOJ                 | 1 mandat|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA    | 1 mandat|
|                          |     |
+----------------------------------------------------+----------+
Izvoljeni so bili:
1. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. Karel Horvat, 3. 4. 1950, Serdica 42
 
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janko HALB, roj. 13. 7. 1957, Pertoča 63
2. Jurij Štesl, roj. 13. 4. 1954, Serdica 109
 
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Herman Kisilak, roj. 5. 2. 1953, Serdica 1 d
2. Stanislav Štotl, roj. 26. 10. 1964, Sv. Jurij 2
3. Marjeta Bregles, roj. 2. 12. 1953, Rogašovci 26
 
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. Edvard Mihalič, roj. 2. 10. 1943, Rogašovci 25 a
2. Janez Flisar, roj. 28. 10. 1970, Pertoča 101
3. Suzana Turha, roj. 27. 2. 1975, Večeslavci 18
4. Drago Kikec, roj. 21. 11. 1964, Sveti Jurij 52
5. Simon Kranjec, roj. 10. 7. 1963, Sotina 72
6. Julijana Meckar, roj. 2. 10. 1959, Sveti Jurij 81
 
5. LISTA ZA RAZVOJ
1. Janez Buček, roj.1. 10. 1978, Sotina 42
 
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Jožica Fükaš, roj. 23. 2. 1958, Nuskova 2
 
Z upoštevanjem oddanih preferenčnih glasov je pri listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije kandidat te liste Karel Horvat izvoljen, saj je dobil večje število preferenčnih glasov od Milana Gabra.
Lista je dobila 147 glasov, preferenčnih glasov je bilo 84 – 57,14%. Karel Horvat je dobil 57 preferenčnih glasov – 38,78%.
Z upoštevanjem oddanih preferenčnih glasov je pri listi Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka kandidatka te liste Jožica Fükaš izvoljena, saj je dobila večje število preferenčnih glasov od Antona Haužarja.
Lista je dobila 190 glasov, preferenčnih glasov je bilo 103 – 54,21%. Jožica Fǘkaš je dobila 27 preferenčnih glasov – 14,21%.
Z upoštevanjem preferenčnih glasov je pri Listi za razvoj izvoljen Janez Buček, saj je dobil večje število preferenčnih glasov od Marjana Giderja.
Lista je dobila 138 glasov, preferenčnih glasov je bilo 75 – 54,35%. Janez Buček je dobil 20 preferenčnih glasov – 14,49%.
S tem so izpolnjeni zakonski pogoji, ki določajo da se preferenčni glas upošteva, če je bilo na listi najmanj 25% danih preferenčnih glasov in če posamezni kandidat dobi več kot 10% preferenčnih glasov.
Rezultate volitev je izračunal računalniški program, ki smo ga prejeli od Republiške volilne komisije. Vse rezultate pa je preverila in izračunala tudi občinska volilna komisija ter ugotovila, da se rezultati ujemajo.
Glede na dejstvo, da sta v občinski svet občine Rogašovci izvoljena tudi oba kandidata za župana in sicer Janko Halb pri SLS – SLOVENSKI LJUDSKI STRANKI in Edvard Mihalič pri LIBERALNI DEMOKRACIJI SLOVENIJE, se bo sestava občinskega sveta spremenila po drugem krogu volitev za župana.
Št. 041-0001/2006-01/02-84
Rogašovci, dne 23. oktobra 2006
Predsednik OVK
Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik, l.r.

AAA Zlata odličnost