Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Puconci, stran 11944.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Puconci
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na seji dne 23. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Puconci.
I
1. Na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti 5.402 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 3.207 volivcev ali 59,37% od vseh volivcev. Od tega:
a) 3.188 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 18 volivcev je glasovalo predčasno
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
3. Oddanih je bilo 3.207 glasovnic, od tega je bilo 178 glasovnic ali 5,55% neveljavnih in 3.029 ali 94,45% veljavnih.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
| Št. |           Ime liste          | Št. |  % |
|liste|                         |glasov|glasov|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|1  |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |  273| 9.01|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|2  |SOCIALNI DEMOKRATI                |  400| 13.20|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |  667| 22.02|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|4  |JOSIP FAJS in skupina volivcev          |  65| 2.15|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |  672| 22.19|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|6  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|  225| 7.43|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |  727| 24.00|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
|   |SKUPAJ                      | 3.029|100.00|
|   |                         |   |   |
+-----+--------------------------------------------------+------+------+
III
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-UPB-2 in 70/06 – odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati:
Volilna enota 1
Volilni količnik: 223,17
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|Glasov|% gl. |Mand.|Št.|Ime liste                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|130  |9.71 |0  |1 |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|206  |15.38 |0  |2 |SOCIALNI DEMOKRATI                |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|287  |21.43 |1  |3 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|65  |4.85 |0  |4 |JOSIP FAJS in skupina volivcev          |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|270  |20.17 |1  |5 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|123  |9.19 |0  |6 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV     |
|   |   |   |  |SLOVENIJE                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|258  |19.27 |1  |7 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|1.339 |100.00|   |  |                         |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
Volilna enota 2
Volilni količnik: 164,00
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|Glasov|% gl. |Mand.|Št.|Ime liste                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|68  |8.29 |0  |1 |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|100  |12.20 |0  |2 |SOCIALNI DEMOKRATI                |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|193  |23.54 |1  |3 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|173  |21.10 |1  |5 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|53  |6.46 |0  |6 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV     |
|   |   |   |  |SLOVENIJE                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|233  |28.41 |1  |7 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|820  |100.00|   |  |                         |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
Volilna enota 3
Volilni količnik: 174,00
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|Glasov|% gl. |Mand.|Št.|Ime liste                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|75  |8.62 |0  |1 |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|94  |10.80 |0  |2 |SOCIALNI DEMOKRATI                |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|187  |21.49 |1  |3 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|229  |26.33 |1  |5 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|49  |5.63 |0  |6 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV     |
|   |   |   |  |SLOVENIJE                     |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|236  |27.13 |1  |7 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
|870  |100.00|   |  |                         |
|   |   |   |  |                         |
+------+------+-----+---+--------------------------------------------------+
IV
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 7 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske lite, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste, v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 16 (d'Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 16 količnikov naslednje:
+----+--------+--------------------------------------------------+
|Zap.|Količnik|Ime liste                     |
|št |    |                         |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|1  |727.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|2  |672.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|3  |667.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|4  |400.00 |SOCIALNI DEMOKRATI                |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|5  |363.50 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|6  |336.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|7  |333.50 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|8  |273.00 |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|9  |242.33 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|10 |225.00 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|11 |224.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|12 |222.33 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|13 |200.00 |SOCIALNI DEMOKRATI                |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|14 |181.75 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|15 |168.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
|16 |166.75 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          |
|  |    |                         |
+----+--------+--------------------------------------------------+
Na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista JOSIP FAJS in skupina volivcev, ker je bila vložena samo v eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po d’Hondtovem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do volilnega količnika v volilni enoti. V skladu z 92. členom Zakona o volitvah v državni zbor se mandati dodelijo istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količnikov. Če pa so v volilni enoti razdeljeni že vsi mandati se na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor mandat dodeli v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek glasov v razmerju do volilnega količnika.
V
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi razen, če so bili upoštevani preferenčni glasovi pri posameznih listah. Na podlagi preferenčnih glasov so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|Volilna  |Ime in priimek, roj.,  |Št.  |Ime liste          |
|enota   |naslov          |liste |               |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|1     |Aleksander Sočič, roj.  |  6  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |
|     |29. 7. 1961, Vaneča 82  |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|2     |Tanja Marič, roj. 26. 3. |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|     |1968, Beznovci 48    |    |SLOVENIJE          |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|3     |Dušan Zakoč, roj. 7. 6. |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|     |1971, Kuštanovci 30   |    |SLOVENIJE          |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|3     |Marjan Horvat, roj. 1. 1.|  5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|     |1960, Otovci 14     |    |STRANKA           |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
|3     |Karel Žekš, roj. 15. 4. |  7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
|     |1954, Pečarovci 94    |    |               |
|     |             |    |               |
+----------+-------------------------+-------+-----------------------------+
VI
Člani Občinskega sveta Občine Puconci, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006 so:
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|Volilna |Ime in priimek, roj.,    | Št. |Ime liste         |
|enota  |naslov           | liste |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Jožef Časar, roj. 15. 7.  |  1  |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ  |
|     |1946, Puconci 199      |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Danilo Janasik, roj. 16. 3. |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI     |
|     |1969, Šalamenci 44     |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Vijola Bertalanič, roj. 3. |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|     |9. 1951, Brezovci 70 b   |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Jožef Ficko, roj. 12. 1.  |  5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |1961, Brezovci 5      |    |STRANKA          |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Aleksander Sočič, roj. 29. |  6  |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|     |7. 1961, Vaneča 82     |    |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|     |              |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|1    |Evgen Sapač, roj. 26. 2.  |  7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |1937, Brezovci 24      |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|2    |Milovan Jakovljević, roj.  |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI     |
|     |20. 6. 1961, Strukovci 14  |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|2    |Tanja Marič, roj. 26. 3.  |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|     |1968, Beznovci 48      |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|2    |Štefan Pozvek, roj. 15. 4. |  5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |1953, Zenkovci 29 a     |    |STRANKA          |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|2    |Boris Vlaj, roj. 9. 2.   |  7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |1955, Vadarci 10      |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|2    |Mojca Pelc, roj. 19. 12.  |  7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |1966, Bodonci 140 b     |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|3    |Milan Grlec, roj. 17. 9.  |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|     |1964, Dankovci 35 a     |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|3    |Dušan Zakoč, roj. 7. 6.   |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|     |1971, Kuštanovci 30     |    |SLOVENIJE         |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|3    |Bojan Lovenjak, roj. 24. 8. |  5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |1960, Poznanovci 37     |    |STRANKA          |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|3    |Marjan Horvat, roj. 1. 1.  |  5  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|     |1960, Otovci 14       |    |STRANKA          |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
|3    |Karel Žekš, roj. 15. 4.   |  7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |1954, Pečarovci 94     |    |              |
|     |              |    |              |
+---------+----------------------------+-------+---------------------------+
Št. 041-0001/2006
Puconci, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Volilne komisije Občine Puconci
Drago Farič, univ. dipl. pravnik, l.r.

AAA Zlata odličnost