Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4875. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna, stran 11938.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna, ki so bile izvedene 22. oktobra 2006 v trinajstih krajevnih skupnosti Občine Postojna, skladno z določbo 85. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila naslednje volilne izide:
 
Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3818 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 1989 volivcev ali 52,09%, od tega je predčasno glasovalo 63 volivcev, po pošti sta glasovala 2 volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 1989,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 84.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. JERNEJ VERBIČ, Ljubljanska cesta 21 a, Postojna, roj.: 29. 3. 1952
2. MARJAN NAGODE, Globočnikova 22, Postojna, roj.: 11. 9. 1954
3. DANILO SOJER, Tržaška cesta 64 a, Postojna, roj.: 6. 1. 1960
4. DUŠAN OGRIZEK, Tomšičeva 57, Postojna, roj.: 17. 6. 1946
5. MILENKA LAVRIČ, Tržaška cesta 49 c, Postojna, roj.: 8. 3. 1959.
 
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3294 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 1552 volivcev ali 47,12%, od tega je predčasno glasovalo 48 volivcev, po pošti sta glasovala 2 volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 1552
d) neveljavnih glasovnic je bilo 150.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. ERIKA DEKLEVA, Pivška 6, Postojna, roj.: 2. 12. 1969
2. ROMANA - ERIKA TISELJ, Ul. Franca Smrduja 4, Postojna, roj.: 12. 3. 1943
3. DARKO UHELJ, Rožna 30, Postojna, roj.: 12. 8. 1951
4. GORAN BLAŠKO, Erazmova 23, Postojna, roj.: 27. 3. 1974.
 
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 154 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 84 volivcev ali 54,55%, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 84,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. IVAN ČIČ, roj. 22. 5. 1936, Zagon 6, Postojna.
 
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 125 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 87 volivcev ali 69,60%, od tega so predčasno glasovali 5. volivci, po pošti je glasoval / volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 87
d) neveljavnih glasovnic je bilo 9.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. IVAN VILHAR, roj. 18. 2. 1963, Veliki Otok 35, Postojna.
 
5. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 126 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 88 volivcev ali 69,84%, od tega je predčasno glasovalo 1 volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 88,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 12.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. ZVONKO BOLE, roj. 12. 6. 1952, Zalog 35, Postojna.
 
6. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 78 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 42 volivcev ali 53,85%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 42,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 6. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. LJUBOMIR VELJAČIĆ, Stara vas 20, roj.: 3. 10. 1947.
 
Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 462 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 289 volivcev ali 62,55%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 289,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 13.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. PETER MOŽINA, Rakitnik 7a, roj.: 18. 10. 1983
2. FRANC MALNERŠIČ, Matenja vas 9, roj.: 18. 1. 1942
3. FRANC MOŽINA, Grobišče 1, roj.: 6. 9. 1950
4. SREČKO ŠABEC, Matenja vas 8b, roj.: 17. 10. 1944.
 
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 166 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 127 volivcev ali 76,51%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 127
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V svet krajevne skupnosti Prestranek je v 2. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. TINA ŽGAVEC, roj. 16. 3. 1977, Orehek 2 a, Prestranek.
 
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 502 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 477 volivcev ali 95,02%, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 477,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 22.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 3. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. LILJANA BOLE, roj. 6. 4. 1961, Ul. 25. maja 10, Prestranek,
2. ANDREJ POLJŠAK, roj. 7. 10. 1965, Ulica 25. maja 36, Prestranek,
3. STOJAN ŽELE, roj. 29. 11. 1951, Globoka pot 11, Prestranek
4. EDVIN BOLE, roj. 2. 9. 1948, Globoka pot 15, Prestranek,
5. MIRAN ČERNAČ, roj. 30. 9. 1959, Koče 17, Prestranek,
6. FRANC SLUGA, roj. 18. 2. 1954, Žeje 17, Prestranek.
 
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 225 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 171 volivcev ali 76,00%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 171
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko so izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOŠTJAN STEGEL, Malo Ubeljsko 11, roj.: 8. 12. 1971
2. IZIDOR ČERNIGOJ, Veliko Ubeljsko 20, roj.: 7. 6. 1969
3. SIMON PREMRL, Strane 22, roj.: 6. 4. 1980
4. FRANC HREŠČAK, Brezje pod Nanosom 4, roj.: 29. 12. 1967
5. ANTON ŽENKO, Brezje pod Nanosom 5, roj.: 24. 3. 1979
6. KATARINA BITTNER, Veliko Ubeljsko 29a, roj.: 24. 5. 1981
7. BRANKO PREMRL, Malo Ubeljsko 15, roj.: 14. 1. 1977
8. SABINA PREMROV, Strane 1, roj.: 8. 10. 1982.
 
Krajevna skupnost Planina
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Planina je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 614 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 321 volivcev ali 52,28%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti so glasovali 3 volivci,
c) oddanih glasovnic je bilo 321,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 21.
V Svet krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. JOŽE ROVAN, Planina 18, roj.: 5. 12. 1958
2. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, Planina 61, roj.: 20. 5. 1968
3. BOJANA ISTENIČ, Planina 222, roj.: 13. 12. 1974
4. JOŽE MATIČIČ, Planina 29, roj.: 10. 11. 1969
5. JANEZ KANONI, Planina 180, roj.: 22. 4. 1949
6. ANDREJ VIHER, Planina 186, roj.: 19. 9. 1973
7. NADA ŠEFIC, Liplje 2, roj.: 5. 7. 1948
8. FLORJANA (JANA) ULAGA, Planina 136, roj.: 4. 5. 1969
9. ESTER RŽEN, Planina 50, roj.: 6. 8. 1962.
 
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 148 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 89 volivcev ali 60,14%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 89,
d) neveljavnih glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOJAN JURJEVČIČ, Šmihel pod Nanosom 52, roj.: 31. 1. 1963
2. ROBERT ŠANTELJ, Šmihel pod Nanosom 37, roj.: 29. 1. 1968
3. MAGDALENA CEJ, Šmihel pod Nanosom 26, roj.: 27. 10. 1960
4. RAJKO LENASSI, Šmihel pod Nanosom 5, roj.: 11. 11. 1974
5. VERA STRAŠEK, Šmihel pod Nanosom 4a, roj.: 10. 8. 1965
6. ZDENKO BLAŽI, Šmihel pod Nanosom 47, roj.: 31. 10. 1964
7. SREČKO KRIŽMAN, Šmihel pod Nanosom 4b, roj.: 26. 3. 1965.
 
Krajevna skupnost Razdrto
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Razdrto je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 137 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 101 volivcev ali 73,72%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 101,
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji kandidati:
1. ANDREJ ZADNIK, Razdrto 46 a, roj.: 22. 5. 1970
2. BOŠTJAN BLAŽEK, Razdrto 46, roj.: 6. 2. 1974
3. EMILIJAN SIMČIČ, Razdrto 1, roj.: 6. 1. 1962
4. RUDOLF BLAŽEK, Razdrto 46, roj.: 12. 6. 1941
5. RIHARD BLAŽEK, Razdrto 20, roj.: 30. 9. 1967
6. DAVID ŽAGAR, Razdrto 12, roj.: 11. 4. 1963
7. MARTINA BUBNIČ, Razdrto 50, roj.: 8. 3. 1974.
 
Krajevna skupnost Studeno
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Studeno je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 356 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 234 volivcev ali 65,73%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 234,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Studeno so izvoljeni naslednji kandidati:
1. STANE VIDMAR, Studeno 2, roj.: 18. 3. 1949
2. FRANC VIDRIH, Strmca 26, roj.: 28. 9. 1953
3. MIRA MILAVEC, Studeno 26a, roj.: 10. 1. 1980
4. MARJAN MOZETIČ, Studeno 62, roj.: 8. 4. 1952
5. EDVARD ČUK, Lohača 3, roj.: 16. 3. 1963
6. ANDREJA PENKO, Studeno 1a, roj.: 16. 12. 1978
7. VOJKO BAUMAN, Studeno 3, roj.: 18. 9. 1959.
 
Krajevna skupnost Landol
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Landol je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 123 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 92 volivcev ali 74,80%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 92
d) neveljavni glasovnici sta bili 2.
V Svet krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji kandidati:
1. ALOJZ PAVČIČ, Landol 45, roj.: 14. 6. 1972
2. IZTOK JAGER, Landol 9a, roj.: 21. 4. 1974
3. MARJAN ČUK, Landol 11, roj.: 2. 9. 1985
4. ERIKA BAJC, Landol 13, roj.: 17. 12. 1984
5. VESNA MARINŠEK, Landol 16, roj.: 27. 2. 1970
6. ANDREJ JENČEK, Landol 22 a, roj.: 16. 10. 1977
7. DRAGO KRIŽAJ, Landol 40, roj.: 22. 4. 1965.
 
Krajevna skupnost Hruševje
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hruševje se naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 363 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 236 volivcev ali 65,01%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 236,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje so izvoljeni naslednji kandidati:
1. SONJA MAVER, Mala Brda 8, roj.: 31. 5. 1954,
2. BOŠTJAN RUDOLF, Hruševje 7, roj.: 13. 4. 1976
3. EGON KNAFELC, Hruševje 23, roj.: 11. 3. 1953
4. MONIKA KÖNIG, Hruševje 93, roj.: 27. 8. 1977,
5. TOMAŽ CURK, Hruševje 80, roj.: 23. 3. 1969
6. MARJAN MARINŠEK, Hruševje 60, roj.: 19. 12. 1969
7. ALEKSANDRA KOVAČIČ, Hruševje 45, roj.: 30. 4. 1952.
 
Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 160 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volivcev ali 60,63%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 97
d) neveljavnih glasovnic je bilo 5.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta bila v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MILAN SIMČIČ, roj. 1. 10. 1960, Belsko 12, Postojna
2. DUŠAN KIDRIČ, roj. 20. 12. 1970, Blesko 5 a, Postojna.
 
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 128 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 82 volivcev ali 64,06, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 82,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 2.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. SIMON SLEJKO, Bukovje 34, roj.: 22. 1. 1972
2. STJEPAN ŠARKO, Bukovje 24, roj.: 19. 3. 1943.
 
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 92 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 48 volivcev ali 52,17%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 48,
d) neveljavnih glasovnic je bilo /.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ANTON MARUŠIČ, Gorenje 16, roj.: 23. 10. 1957
2. BRUNO KLEMENC, Gorenje 17, roj.: 12. 7. 1965.
 
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 77 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 37 volivcev ali 48,05%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 37,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MIRAN KOBAL, Predjama 18a, roj.: 23. 9. 1963
2. IVANA SLEJKO, Predjama 22, roj.: 1. 7. 1943.
 
Krajevna skupnost Hrašče
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Hrašče je naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 323 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 220 volivcev ali 68,11%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 220
d) neveljavnih glasovnic je bilo 14.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so bili v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. IRENA MODIC, Hrašče 99 a, roj.: 26. 5. 1962,
2. ALOJZ DUŽNIK, Hrašče 114, roj.: 16. 10. 1957,
3. BORUT TUŠAR, Hrašče 87, roj.: 9. 3. 1957,
4. DARJO BANDELJ, Hrašče 107, roj.: 2. 8. 1940,
5. ANA JEREB, Hrašče 18, roj.: 15. 10. 1949,
6. ALBIN ŠANTELJ, Hrašče 85, roj.: 1. 3. 1947,
7. IRENA ŠKERJANC, Hrašče 93, roj.: 13. 9. 1951.
 
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 65 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 44 volivcev ali 67,69%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 44,
d) neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so bili v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. IZTOK VEBER, Mali Otok 18, roj.: 12. 7. 1972
2. IRENA ČEČ – REBEC, Mali Otok 15, roj.: 11. 3. 1976
3. DRAGO OSTANEK, Mali Otok 14 a, roj.: 12. 8. 1956
4. DOMINIK FAJDIGA, Mali Otok 23, roj.: 10. 9. 1978.
 
Krajevna skupnost Hrenovice
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Hrenovice so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 153 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 102 volivcev ali 66,66%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti sta glasovala 2 volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 102,
d) neveljavni glasovnici sta bili 2.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. RAFAEL DUŽNIK, roj. 18. 10. 1964, Hrenovice 35, Postojna,
2. LJUDMILA BAJC, Hrenovice 23, roj.: 20. 2. 1944.
 
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 73 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 40 volivcev ali 54,79%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 40,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MIROSLAV KONOBELJ, Studenec 24, roj.: 29. 10. 1943
2. ANA ČERNE, Studenec 12, roj.: 13. 7. 1950.
 
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 111 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 83 volivcev ali 74,77%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 83,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. JOŽICA KOBAL, Dilce 14, roj.: 16. 3. 1947
2. DARKO MUHIČ, Dilce 16, roj.: 24. 12. 1958.
 
4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 66 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 34 volivcev ali 51,52%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 34,
d) neveljavni glasovnici sta bili 2
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. IVAN RATOŠA, Goriče 3a, roj.: 31. 5. 1948
2. ALBIN KORČE, Goriče 7, roj.: 30. 8. 1971.
 
Krajevna skupnost Slavina
Izidi volitev v Svet Krajevne skupnosti Slavina so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 188 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 106 volivcev ali 56,38%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 106,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. JOŽE ŠABEC, Slavina 45, roj.: 5. 1. 1967
2. MATEJA ŠABEC, Slavina 41, roj.: 9. 6. 1974
3. JANKO BOŠTJANČIČ, Slavina 46, roj.: 31. 7. 1971
4. ALENKA MAJERIČ, Slavina 24, roj.: 10. 2. 1977
5. JOŽE AMBROŽIČ, Slavina 18a, roj.: 16. 3. 1961
6. ALEŠ BELE, Slavina 14, roj.: 24. 7. 1972
7. RADOSLAV PENKO, Slavina 43, roj.: 1. 7. 1949.
Št. 040-15/2006
Postojna, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Boštjan Udovič, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost