Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4873. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Postojna o izidu volitev župana Občine Postojna, stran 11934.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije Občine Postojna
o izidu volitev župana Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Postojna ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev župana Občine Postojna.
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 12.272 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 6.877 volivcev ali 56,04% od vseh volivcev, od tega je:
a) 6.867 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.877 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 168 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6709 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------+---------------------+----------+--------+
|Zap. št.| Kandidat      |Št. glasov|% glasov|
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
|1    |JERNEJ VERBIČ    |  3413  | 50.87 |
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
|5    |MIHA VODOPIVEC    |  1827  | 27.23 |
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
|3    |JERKO ČEHOVIN    |  988  | 14.73 |
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
|2    |SABINA ILERŠIČ KOVŠCA|  313  | 4.67 |
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
|4    |MIRKO JENČEK     |  168  | 2.50 |
|    |           |     |    |
+--------+---------------------+----------+--------+
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Postojna izvoljen JERNEJ VERBIČ, roj. 29. 3. 1952, stanujoč v Postojni, Ljubljanska 21a, po poklicu predmetni učitelj zgodovine in sociologije, ker je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 040-13/2006
Postojna, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Udovič Boštjan, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost