Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4872. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica, stran 11933.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni seji dne 22. in 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Osilnica dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 378 volivcev.
Glasovalo je skupaj 292 volivcev ali 77,25% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je bilo oddanih 292 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 286 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+--------------------+----------+--------+
|Kandidat      |Št. glasov|% glasov|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|1. Žagar Mladen   |    150|  52,45|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|2. Štimec Jožef   |    120|  41,96|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|3. Frbežar Geraldine|    70|  24,48|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|4. Vesel Cvetko   |    156|  54,55|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|5. Rugole Anton   |    77|  26,92|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|6. Volf Antun    |    156|  54,55|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|7. Štimec Ana    |    61|  21,33|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|8. Šercer Mirjana  |    71|  24,83|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|9. Škrobot Nevenka |    37|  12,94|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|10. Kovač Milenka  |    76|  26.57|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|11. Šercer Peter  |    101|  35,31|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|12. Štimec Anamarija|    115|  40,21|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|13. Tomec Toni   |    84|  29,37|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|14. Gorše Jožef   |    68|  23.78|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|15. Gašparac Jože  |    63|  22.03|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|16. Štimec Janez  |    80|  27.97|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|17. Štimac Slavko  |    43|  15.03|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|18. Poje Nedeljko  |    141|  49,30|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
|19. Kovač Anton   |    52|  18,18|
|          |     |    |
+--------------------+----------+--------+
III.
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z določbami 41. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZVL-UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da so za člane Občinskega sveta občine Osilnica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Cvetko VESEL, roj. 3. 5. 1949, Sela št. 28, Osilnica,
2. Antun VOLF, roj. 4. 12. 1960, Sela št. 25, Osilnica,
3. Mladen ŽAGAR, roj. 18. 6. 1964, Bezgovica št. 5, Osilnica,
4. Nedeljko POJE, roj. 24. 8. 1952, Padovo pri Osilnici št. 5, Osilnica,
5. Jožef ŠTIMEC, roj. 13. 3. 1960, Grintovec pri Osilnici št. 2, Osilnica,
6. Anamarija ŠTIMEC, roj. 22. 7. 1952, Mirtoviči št. 2, Osilnica,
7. Peter ŠERCER, roj. 5. 2. 1935, Belica št. 3, Osilnica.
Št. 041-13/206
Osilnica, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Osilnica
Blaž Volf l.r.

AAA Zlata odličnost