Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4871. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica, stran 11933.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni seji dne 22. in 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah župana Občine Osilnica dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 378 volivcev.
Glasovalo je skupaj 292 volivcev ali 77,25% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je bilo oddanih 292 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, so bile 3 glasovnice neveljavne.
Veljavnih je bilo 289 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------+----------+--------+
|Kandidat     |Št. glasov|% glasov|
|         |     |    |
+-----------------+----------+--------+
|1. Volf Antun  |    170|  58,82|
|         |     |    |
+-----------------+----------+--------+
|2. Frbežar Stanko|    55|  19,03|
|         |     |    |
+-----------------+----------+--------+
|3. Jožef Štimec |    64|  22,15|
|         |     |    |
+-----------------+----------+--------+
III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZVL-UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine Osilnica izvoljen naslednji kandidat: Antun VOLF, roj. 4. 12. 1960, Sela št. 25, Osilnica.
Št. 041-15/2006
Osilnica, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Osilnica
Blaž Volf l.r.

AAA Zlata odličnost