Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4867. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti, stran 11924.

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija je na seji, dne 26. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti, na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti dne 22. oktobra 2006 je imelo v volilni enoti 4 na območju Mestne občine Murska Sobota pravico voliti enega člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti skupaj 540 volivcev, od tega:
a) 535 vpisanih v volilne imenike
b) 5 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker niso bili vpisani v volilne imenike.
II.
Skupaj je glasovalo 409 volivcev ali 75,74% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 406 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
III.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 409 glasovnic, od tega je bilo 14 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 395 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------+---------+------------------------+
|glasov|% gl. št.|priimek in ime kandidata|
|   |     |            |
+------+---------+------------------------+
|255  |64,56  |1. Darko RUDAŠ     |
|   |     |            |
+------+---------+------------------------+
|34  |8,61   |2. Ignac HORVAT ACEK  |
|   |     |            |
+------+---------+------------------------+
|106  |26,84  |3. Jožef HORVAT ČIBI  |
|   |     |            |
+------+---------+------------------------+
IV.
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006 – ZLV-UPB2, in 70/2006 – odločba US) ugotovila, da je za člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti izvoljen Darko Rudaš, roj. 11. 9. 1958, Pušča, Bela ulica 13.
Št. 041-0004/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
posebne občinske volilne komisije
Milan Regvat, univ. dipl. prav., l.r.
 
Člani komisije:
Jože Cener, l.r.
Ignac Horvat, l.r.
Vladimir Horvat, l.r.

AAA Zlata odličnost