Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4865. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota, stran 11918.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Mestne občine
Murska Sobota
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 26. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 22. oktobra 2006, ugotovila:
Na volitvah dne 22. oktobra 2006, je imelo pravico glasovati 16.942 volivcev.
Glasovalo je skupaj 10.182 volivcev ali 60,1% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 10.175 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je bilo oddanih 10181 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 83 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 10098.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------+------------------+----------+--------+
|Zap.št.|Kandidat     |Št. glasov|% glasov|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|2   |Anton ŠTIHEC   |   5382|  53.30|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|4   |Andrej GERENČER  |   2075|  20.55|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|1   |Brigita PERHAVEC |   1582|  15.67|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|6   |Slavko ŠVENDA   |    808|  8.00|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|5   |Ernest NOVAK   |    167|  1.65|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
|3   |Suzana SZABO PAHIČ|    84|  0.83|
|    |         |     |    |
+-------+------------------+----------+--------+
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006 – ZLV-UPB2 in 70/2006 – odločba US) ugotovila, da je za župana Mestne občine Murska Sobota izvoljen: Anton ŠTIHEC, roj. 14. 11. 1964, iz Rakičana, Partizanska ul. 27 a, univ. dipl. inž. gradbeništva.
Št. 041-0002/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, univ. dipl. prav., l.r.
 
Člani komisije:
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav., l.r.
Daša Brunec, univ. dipl. prav., l.r.
Stanko Farkaš, l.r.

AAA Zlata odličnost