Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4861. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika, stran 11911.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov svetov KS oz MS v Občini Metlika na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22 voliščih.
II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 56 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 1 (KS Božakovo) 2 volivca, iz volilne enote številka 3 (KS Drašiči) 2 volivca, iz volilne enote 6 (KS Jugorje) 2 volivca, iz volilne enote 7 (KS Lokvica) 2 volivca, iz volilne enote 8 (MS Metlika) 37 volivcev, iz volilne enote 9 (KS Podzemelj) 2 volivca, iz volilne enote 11 (KS Rosalnice) 3 volivci in iz volilne enote 13 (KS Suhor) 6 volivcev.
Po pošti je glasoval 1 volivec, in sicer za člane sveta KS Suhor (13. VE).
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 190 volivcev
– glasovalo je 136 volivcev ali 71,58% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 131 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. NEMANIČ JOŽE, Božakovo 22B 84 glasov
2. FERKO BRANKA, Božakovo 15 – 83 glasov
3. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 – 86 glasov
4. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14 – 79 glasov
5. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2 – 89 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Božakovo izvoljeni:
1. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2 – 89 glasov
2. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 – 86 glasov
3. NEMANIČ JOŽE, Božakovo 22B – 84 glasov
4. FERKO BRANKA, Božakovo 15 – 83 glasov
5. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14 – 79 glasov
b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 163 volivcev
– glasovalo je 122 volivcev ali 74,85% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 122 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 – 122 glasov
2. MALNARIČ ANA, Krivoglavice 7 – 122 glasov
3. JERŠIN STANISLAV, Dolnje Dobravice 7A – 122 glasov
4. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje Dobravice 6 – 122 glasov
5. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice 2A – 122 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Dobravice izvoljeni:
1. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 – 122 glasov
2. MALNARIČ ANA, Krivoglavice 7 – 122 glasov
3. JERŠIN STANISLAV, Dolnje Dobravice 7A – 122 glasov
4. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje Dobravice 6 – 122 glasov
5. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice 2A – 122 glasov
c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih – 246 volivcev
– glasovalo je 175 volivcev ali 71,14% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 172 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. RUS DUŠAN, Vidošiči 17 – 90 glasov
2. PRUS JOŽEF, Krmačina 6 – 91 glasov
3. PLUT VERONIKA, Drašiči 48 – 88 glasov
4. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5 – 78 glasov
5. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 – 85 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Drašiči izvoljeni:
1. PRUS JOŽEF, Krmačina 6 – 91 glasov
2. RUS DUŠAN, Vidošiči 17 – 90 glasov
3. PLUT VERONIKA, Drašiči 48 – 88 glasov
4. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 – 85 glasov
5. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5 – 78 glasov
d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 121 volivcev
– glasovalo je 88 volivcev ali 72,73% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 87 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19 – 48 glasov
2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 – 55 glasov
3. DRAGOVAN JOŽEF, Grabrovec 14 – 15 glasov
4. ŠTRBENAC SILVESTER, Grabrovec 28 – 15 glasov
5. BUČAR DUŠAN, Grabrovec 4A – 40 glasov
6. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41 – 61 glasov
7. STOJNIČ ANTON, Grabrovec 20 – 16 glasov
8. KRAMARIČ NADJA, Grabrovec 29 – 29 glasov
9. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec 14 – 45 glasov
10. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A – 49 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Grabrovec izvoljeni:
1. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41 – 61 glasov
2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 – 55 glasov
3. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A – 49 glasov
4. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19 – 48 glasov
5. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec 14 – 45 glasov
e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 462 volivcev
– glasovalo je 289 volivcev ali 62,55% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 283 glasovnic
– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43 – 134 glasov
2. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 – 197 glasov
3. ŠTAMPOHAR GABRIJELA, Gradac 117 – 79 glasov
4. RUS CVETKO, Gradac 115 – 180 glasov
5. SLANC JOŽICA, Okljuka 5 115 – glasov
6. RENKO FRANC, Klošter 11 – 195 glasov
7. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24 – 173 glasov
8. DIM ROK, Gradac 94 – 59 glasov
9. ŠTRUCELJ ZLATA, Klošter 19 – 98 glasov
10. DOLTAR TILEN, Gradac 6B – 70 glasov
11. CERJANEC MARIJAN, Gradac 38 – 198 glasov
12. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 – 187 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Gradac izvoljeni:
1. CERJANEC MARIJAN, Gradac 38 – 198 glasov
2. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 – 197 glasov
3. RENKO FRANC, Klošter 11 – 195 glasov
4. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 – 187 glasov
5. RUS CVETKO, Gradac 115 – 180 glasov
6. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24 – 173 glasov
7. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43 – 134 glasov
f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 99 volivcev
– glasovalo je 68 volivcev ali 68,68% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 65 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 5 – 44 glasov
2. ŠTUBLER ANTON, Jugorje pri Metliki 11 – 27 glasov
3. PLUT BRANKO, Božič Vrh 5 – 33 glasov
4. ZEVNIK MARIJA, Sela pri Jugorju 1 – 38 glasov
5. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5 – 33 glasov
6. POPOVIČ DANIJEL, Sela pri Jugorju 11 – 38 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Jugorje izvoljeni:
1. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 5 – 44 glasov
2. ZEVNIK MARIJA, Sela pri Jugorju 1 – 38 glasov
3. POPOVIČ DANIJEL, Sela pri Jugorju 11 – 38 glasov
4. PLUT BRANKO, Božič Vrh 5 – 33 glasov
5. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5 – 33 glasov
g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 309 volivcev
– glasovalo je 226 volivcev ali 73,13% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 220 glasovnic
– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. NEMANIČ MARJANA, Gornja Lokvica 46 – 89 glasov
2. PEZDIRC ANTON, Trnovec 8 – 80 glasov
3. VLAŠIČ STANKO, Gornja Lokvica 44A – 152 glasov
4. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5B – 178 glasov
5. ŠKOF ANTON, Trnovec 1 – 93 glasov
6. PETRIC MAJDA, Trnovec 2B – 96 glasov
7. ŠUKLJE STANKO, Dolnja Lokvica 27A – 99 glasov
8. ŠUKLJE MARTIN, Dolnja Lokvica 23 – 78 glasov
9. NEMANIČ STANKO, Gornja Lokvica 46 – 75 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Lokvica izvoljeni:
1. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5B – 178 glasov
2. VLAŠIČ STANKO, Gornja Lokvica 44A – 152 glasov
3. ŠUKLJE STANKO, Dolnja Lokvica 27A – 99 glasov
4. PETRIC MAJDA, Trnovec 2B – 96 glasov
5. ŠKOF ANTON, Trnovec 1 – 93 glasov
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.815 volivcev
– glasovalo je 1.826 volivcev ali 64,86% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1.739 glasovnic
– neveljavnih je bilo 87 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 15 – 535 glasov
2. BEZENŠEK ANTON, Cesta bratstva in enotnosti 73 – 829 glasov
3. SKOLIBER TIHOMIR, Levstikova 11 – 442 glasov
4. KREMESEC MILAN, Ulica XIV. divizije 1 – 893 glasov
5. KRAŠEVEC MARKO, Cesta bratstva in enotnosti 127 – 332 glasov
6. SIMONIČ HELENA, Naselje Staneta Rozmana 27 – 260 glasov
7. MATEKOVIČ JOŽE, Ulica Belokranjskega odreda 3 – 652 glasov
8. PLUT JOŽE, Ulica Milke Šobar 3 – 222 glasov
9. LIPEJ PAVEL, Šolska ulica 3 – 208 glasov
10. VIKTOROVSKI NIKO, Ulica 1. maja 5 – 279 glasov
11. JAKLJEVIČ FRANC, Ulica Belokranjskega odreda 18 – 227glasov
12. KADIČ MAJDA, Cesta bratstva in enotnosti 108 – 100 glasov
13. TOŠESKA ALBINA, Jerebova ulica 4 – 516 glasov
14. ŠTUPAR MARTINA, Na Obrh 19 – 262 glasov
15. KOTAR ALBIN, Jarčeva ulica 5A – 236 glasov
16. DOKL MIRKO, Cankarjeva cesta 20 – 526 glasov
17. STOPAR ZEVNIK MOJCA, Ulica Belokranjskega odreda 8 – 269 glasov
18. ŠILJAC VESNA, Ulica Belokranjskega odreda 18 – 183 glasov
19. PETKOVIČ BRANKO, Ulica Belokranjskega odreda 1 – 221 glasov
20. VLAŠIČ DUŠKA, Breg revolucije 21B – 687glasov
21. UDOVIČIČ MIKI SLOBODAN, Cesta bratstva in enotnosti 34 – 175 glasov
22. ŠTUPAR ALEŠ, Vejar 3 – 118 glasov
23. KAPUŠIN JOŽE, Pot na Veselico 25 – 578 glasov
24. OGULIN RAFKO, Župančičeva cesta 5 – 359 glasov
25. GOLEŠ IGOR, Na Obrh 30 – 200 glasov
26. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva cesta 1 – 627 glasov
27. MEŽNARŠIČ ALENČICA, Levstikova 12 – 369 glasov
28. IVEC ANTON, Breg revolucije 15 – 249 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
1. KREMESEC MILAN, Ulica XIV. divizije 1 – 893 glasov
2. BEZENŠEK ANTON, Cesta bratstva in enotnosti 73 – 829 glasov
3. VLAŠIČ DUŠKA, Breg revolucije 21B – 687glasov
4. MATEKOVIČ JOŽE, Ulica Belokranjskega odreda 3 – 652 glasov
5. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva cesta 1 – 627 glasov
6. KAPUŠIN JOŽE, Pot na Veselico 25 – 578 glasov
7. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 15 – 535 glasov
i) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 697 volivcev
– glasovali so 466 volivci ali 66,85% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 452 glasovnic
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KRIŽAN IVAN, Otok 19 – 251 glasov
2. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 – 328 glasov
3. ROŽMAN DUŠAN, Prilozje 5 – 264 glasov
4. TASIČ GORDANA, Boginja vas 4B – 230 glasov
5. SOPČIČ BOGDAN, Podzemelj 17A – 197 glasov
6. ŠTEFANIČ STANISLAV, Kapljišče 1 – 268 glasov
7. PEZDIRC JOŽE, Krasinec 56 – 268 glasov
8. GALOVEC IVANKA, Krasinec 26 – 242 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:
1. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 – 328 glasov
2. ŠTEFANIČ STANISLAV, Kapljišče 1 – 268 glasov
3. PEZDIRC JOŽE, Krasinec 56 – 268 glasov
4. ROŽMAN DUŠAN, Prilozje 5 – 264 glasov
5. KRIŽAN IVAN, Otok 19 – 251 glasov
6. GALOVEC IVANKA, Krasinec 26 – 242 glasov
7. TASIČ GORDANA, Boginja vas 4B – 230 glasov
j) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 361 volivcev
– glasovalo je 223 volivcev ali 61,77% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 217 glasovnic
– neveljavni sta bili 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BAJUK JOŽE, Radovica 4B – 129 glasov
2. BAJUK STANISLAV, Radovica 2A – 118 glasov
3. GRŠIČ JOŽICA, Bojanja vas 11 – 132 glasov
4. SLOBODNIK IVAN, Radovica 56A – 120 glasov
5. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63 – 137 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Radovica izvoljeni:
1. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63 – 137 glasov
2. GRŠIČ JOŽICA, Bojanja vas 11 – 132 glasov
3. BAJUK JOŽE, Radovica 4B – 129 glasov
4. SLOBODNIK IVAN, Radovica 56A – 120 glasov
5. BAJUK STANISLAV, Radovica 2A – 118 glasov
k) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 540 volivcev
– glasovalo je 342 volivcev ali 63,33% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 339 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BADOVINAC JURE, Rosalnice 81 – 152 glasov
2. HUDOROVAC ROBERT, Rosalnice 84 – 75 glasov
3. DRGANC BRANKO, Radoviči 25 – 159 glasov
4. KOČEVAR TEREZIJA, Rosalnice 41 – 141 glasov
5. SIMONIČ JOŽE, Svržaki 1 – 98 glasov
6. VUKŠINIČ MARJAN, Radoviči 30 – 134 glasov
7. BRKIĆ DUBRAVKO, Čurile 5 – 80 glasov
8. KAMBIČ MARICA, Rosalnice 28 – 160 glasov
9. ŽUGELJ ANDREJ, Čurile 22 – 154 glasov
10. VUKŠINIČ MARICA, Svržaki 4 – 71 glasov
11. GOVEDNIK ANTON, Čurile 11 – 170 glasov
12. ŠTUBLJAR MARJAN, Rosalnice 74 – 138 glasov
13. VRANIČAR VIDA, Rosalnice 53 – 149 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Rosalnice izvoljeni:
1. GOVEDNIK ANTON, Čurile 11 – 170 glasov
2. KAMBIČ MARICA, Rosalnice 28 – 160 glasov
3. DRGANC BRANKO, Radoviči 25 – 159 glasov
4. ŽUGELJ ANDREJ, Čurile 22 – 154 glasov
5. BADOVINAC JURE, Rosalnice 81 – 152 glasov
6. VRANIČAR VIDA, Rosalnice 53 – 149 glasov
7. KOČEVAR TEREZIJA, Rosalnice 41 – 141 glasov
l) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 146 volivcev
– glasovalo je 106 volivcev ali 72.60% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 98 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. LUBINIČ DRAGUTIN, Boldraž 1B – 71 glasov
2. VUKŠINIČ JOŽICA, Boldraž 1A – 70 glasov
3. PEZDIREC JANEZ, Slamna vas 1B – 71 glasov
4. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1A – 76 glasov
5. TEŽAK ANTON, Slamna vas 28 – 78 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Slamna vas izvoljeni:
1. TEŽAK ANTON, Slamna vas 28 – 78 glasov
2. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1A – 76 glasov
3. LUBINIČ DRAGUTIN, Boldraž 1B – 71 glasov
4. PEZDIREC JANEZ, Slamna vas 1B – 71 glasov
5. VUKŠINIČ JOŽICA, Boldraž 1A – 70 glasov
m) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 761 volivcev
– glasovalo je 540 volivcev ali 70,95% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 518 glasovnic
– neveljavnih je bilo 22 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PUŠIČ JOŽE, Bušinja vas 1 – 282 glasov
2. PREDOVIČ GABRE, Bereča vas 15 a – 226 glasov
3. ŠTEFANIČ JANEZ, Dolnji Suhor pri Metliki 23A – 156 glasov
4. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 – 207 glasov
5. MUC DRAGICA, Ravnace 9 – 138 glasov
6. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri Metliki 21 – 248 glasov
7. ZUPANČIČ ANTON, Dragomlja vas 10 – 145 glasov
8. KLARIĆ BRANKA, Brezovica pri Metliki 10 – 123 glasov
9. KOČEVAR ANTON, Dragomlja vas 28 – 153 glasov
10. MALENŠEK ANTON, Hrast pri Jugorju 16 – 222 glasov
11. ŽLOGAR IVANKA, Bušinja vas 6 – 183 glasov
12. ŠAVORN SILVO, Bušinja vas 25 – 209 glasov
13. VIDETIČ ANDREJ, Bereča vas 50 – 121 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS Suhor izvoljeni:
1. PUŠIČ JOŽE, Bušinja vas 1 – 282 glasov
2. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri Metliki 21 – 248 glasov
3. PREDOVIČ GABRE, Bereča vas 15 a – 226 glasov
4. MALENŠEK ANTON, Hrast pri Jugorju 16 – 222 glasov
5. ŠAVORN SILVO, Bušinja vas 25 – 209 glasov
6. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 – 207 glasov
7. ŽLOGAR IVANKA, Bušinja vas 6 – 183 glasov
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
 
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednica
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
 
Član
Branko Nemanič l.r.
 
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
 
Član
Janez Starc l.r.
 
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.
 
Član
Jurij Damjanovič l.r.
 
Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

AAA Zlata odličnost