Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4860. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti, stran 11911.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl. US) je Posebna občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
Posebna Občinska volilna komisija Metlika je na svoji seji, dne 22. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 75 volivcev, ki so bili vpisani v posebne volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 41 volivcev ali 54,67% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 41 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 41 glasovnic.
Veljavnih je bilo 39 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje volivca, sta bili neveljavni 2 glasovnici.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. HUDOROVAC MATJAŽ 39 glasov (100%).
III.
Posebna Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča RS, ugotovila, da je za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti izvoljen kandidat HUDOROVAC MATJAŽ, ki je kot edini kandidat prejel 39 glasov.
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 22. oktobra 2006
POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
 
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednik
Branko Matkovič, univ.dipl. prav., l.r.
 
Namestnik predsednika
Dušan Bricelj, univ. dipl. prav., l.r.
 
Član
Jožef Nemanič l.r.
 
Namestnik člana
Jurij Jelerčič l.r.
 
Član
Darko Hudorovac l.r.
 
Član
Janez Kremesec l.r.
 
Namestnica člana
Nada Krašovec Klančar l.r.

AAA Zlata odličnost