Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4859. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika, stran 11909.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na svoji seji, dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Metlika na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22 voliščih.
II.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 6.910 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 4.611 volivcev ali 66,72% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 4.554 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 56 volivcev je glasovalo predčasno,
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Za volitve članov Občinskega sveta je bilo oddanih 4.611 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje volivca, ker sta bili obkroženi dve ali celo več zaporednih številk pred nazivom oziroma imenom politične stranke ali kandidatne liste, ali je bilo oddanih več kot en preferenčni glas, je bilo neveljavnih 252 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 4.359.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+--------+-------------------------------------------------+
|Glasov|% glasov|Ime liste                    |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  462| 10,60%|SOCIALNI DEMOKRATI                |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  226|  5,18%|SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE          |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  102|  2,34%|NEODVISNI KANDIDAT JOŽE CINDRIČ         |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  390|  8,95%|LISTA ZA METLIKO                 |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  160|  3,67%|AS – AKTIVNA SLOVENIJA              |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  84|  1,93%|NEODVISNI KANDIDAT JOŽE PLUT           |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  112|  2,57%|ŠTUBLJAR ANTON                  |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  506| 11,61%|SLS, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  127|  2,91%|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS        |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  212|  4,86%|MUC ANTON                    |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  372|  8,53%|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA          |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  337|  7,73%|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DeSUS     |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  474| 10,87%|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  346|  7,94%|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)|
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
|  449| 10,30%|GLAS NEODVISNIH                 |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
| 4.359| 100,0%|SKUPAJ                      |
|   |    |                         |
+------+--------+-------------------------------------------------+
IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča RS je komisija ugotovila, da so večino preferenčnih glasov prejeli kandidat Igor Vajda –SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, kandidat Jože Nemanič – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si) in kandidatka Renata Brunskole – GLAS NEODVISNIH, sicer ni bilo kandidata na nobeni drugi kandidatni listi, ki bi dobil večino preferenčnih glasov, potrebnih za izvolitev, zato se mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na posamezni kandidatni listi na osnovi izračunanega števila mandatov, ki so dodeljeni posamezni listi. Mandata pa se glede na večino preferenčnih glasov dodelita le kandidatoma Igorju Vajda in Jožetu Nemaniču, saj kandidatka Renata Brunskole dobi mandat že na podlagi vrstnega reda na kandidatni listi.
V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1. SOCIALNI DEMOKRATI – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. ZEVNIK DARKO
2. KRAJAČIČ BOJAN
 
2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. GERKŠIČ ANTON
 
3. NEODVISNI KANDIDAT JOŽE CINDRIČ – lista ni dobila mandata
 
4. LISTA ZA METLIKO – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. ČRNUGELJ MARTIN
2. VLAŠIČ DUŠKA
 
5. AS – AKTIVNA SLOVENIJA – lista ni dobila mandata
 
6. NEODVISNI KANDIDAT JOŽE PLUT – lista ni dobila mandata
 
7. ŠTUBLJAR ANTON – lista ni dobila mandata
 
8. SLS, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 3 mandate
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. DRAGOVAN SLAVKO
2. PEZDIRC JOŽE
3. PLUT VERONIKA
 
9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – lista ni dobila mandata
 
10. MUC ANTON – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. MUC ANTON
 
11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. KRIŽAN MIRAN
2. VAJDA IGOR
 
12. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DeSUS – 1 mandat
Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. ŠKOF VLADIMIRA
 
13. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. MATEKOVIČ JOŽE
2. KOČEVAR MINKA
 
14. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si) – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. MALENŠEK ALOJZ
2. NEMANIČ JOŽE
 
15. GLAS NEODVISNIH – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. KREMESEC MILAN
2. BRUNSKOLE RENATA
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
 
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednica
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
 
Član
Branko Nemanič l.r.
 
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
 
Član
Janez Starc l.r.
 
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.
 
Član
Jurij Damjanovič l.r.
 
Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

AAA Zlata odličnost