Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4858. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika, stran 11908.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na svoji seji, dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Metlika na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Metlika.
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22 voliščih.
II.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 6.910 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 4.611 volivcev ali 66,72% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 4.553 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 56 volivcev glasovalo predčasno,
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 4.610 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali celo več kandidatov, je bilo neveljavnih 50 glasovnic.
Veljavnih je bilo 4.560 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KOČEVAR ANDREJ 107 glasov (2,35%)
2. ČERNIČ ANTON 269 glasov (5,90%)
3. DRAGOVAN SLAVKO 1.176 glasov (25,79%)
4. ŠTRBENAC SILVESTER 42 glasov (0,92%)
5. KOČEVAR MINKA 208 glasov (4,56%)
6. KRIŽAN MIRAN 147 glasov (3,22%)
7. ZEVNIK DARKO 200 glasov (4,39%)
8. BRUNSKOLE RENATA 2.411 glasov (52,87%)
SKUPAJ 4.560 glasov (100,00%)
IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča RS ugotovila, da je bila za županjo Občine Metlika v prvem krogu volitev izvoljena kandidatka RENATA BRUNSKOLE, ki je prejela 2.411 glasov (52,87%), kar je večina oddanih veljavnih glasov.
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
 
Tajnik
Milan Travnikar l.r.
 
Predsednica
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
 
Član
Branko Nemanič l.r.
 
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
 
Član
Janez Starc l.r.
 
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.
 
Član
Jurij Damjanovič l.r.
 
Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

AAA Zlata odličnost