Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4856. Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja za župana, člane občinskega sveta in člane svetov mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija, stran 11906.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US) je Občinska volilna komisija Občine Litija na svoji seji dne 25. 10. 2006 ugotovila
R E Z U L T A T E G L A S O V A N J A
za župana, člane občinskega sveta Občine Litija in člane mestne in krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah z dne 22. 10. 2006
Skupni rezultat udeležbe
Skupno število volilcev z območja občine:  11994
Skupaj glasovalo po imeniku:         7221
Skupaj glasovalo s potrdili:           0
Skupaj glasovalo:               7221
Procent udeležbe v občini:         60.21%
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini
Oddanih gl.:        7221
Neveljavnih gl.:       89
Veljavnih gl.:       7132

+----+----------------+----------+--------+
|Zap.| Kandidat   |Št. glasov|% glasov|
| št.|        |     |    |
+----+----------------+----------+--------+
|1  | Franc Rokavec |   3123|  43.79|
|  |        |     |    |
+----+----------------+----------+--------+
|2  | Gorazd Mavretič|    280|  3.93|
|  |        |     |    |
+----+----------------+----------+--------+
|3  | Vinko Logaj  |   2636|  36.96|
|  |        |     |    |
+----+----------------+----------+--------+
|4  | Joško Godec  |   1093|  15.33|
|  |        |     |    |
+----+----------------+----------+--------+
Za izvolitev župana je potreben 2. krog med kandidatoma Franc Rokavec in Vinko Logaj.
Občinska volilna komisija Občine Litija, je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Litija:
I.
Posamezne liste kandidatov so v Občini Litija skupno dobile naslednje število glasov:
Skupni rezultati glasovanja za volitve članov občinskega sveta
+------------------------------------------+----------+--------+
|Ime liste                 |Št. glasov|% glasov|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |   1531| 22,17%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|LIBERALNA DEMOKRACIJA           |   1485| 21,50%|
|SLOVENIJE                 |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    889| 12,87%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Litija, zbudi se!             |    630|  9,12%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI            |    488|  7,07%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |    440|  6,37%|
|SLOVENIJE                 |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA       |    419|  6,07%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Nova smer                 |    311|  4,50%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|    226|  3,27%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Boštjan Savšek              |    163|  2,36%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |    117|  1,69%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Boris Bevc – neodvisni kandidat      |    108|  1,56%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Lista za Litijo              |    100|  1,45%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
|Skupaj                  |   6907| 100,00%|
|                     |     |    |
+------------------------------------------+----------+--------+
Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih volitvah dne 22. 10. 2006 so:
 
Volilna enota št. 1
1. Anton Kovič, roj, 24. 6. 1961, Grbinska cesta 34a, Litija
2. Gorazd Mavretič, roj. 8. 7. 1965, Grumova ulica 4, Litija
3. Luka Godec, roj. 21. 7. 1984, Ježa 6a, Litija
4. Miroslav Kaplja, roj. 30. 12. 1943, Trg na stavbah 2, Litija
5. Aleksander Gombač, roj. 11. 12. 1963, Loška ulica 4, Litija
6. Gvido Kres, roj. 20. 1. 1959, Zgornji Log 4, Litija
7. Maja Lučić, roj. 13. 5. 1982, Kidričeva cesta 4, Litija
8. Albert Pavli, roj. 9. 3. 1959, Maistrova ulica 14, Litija
9. Jožef Grošelj, roj. 3. 3. 1934, Graška cesta 20, Litija
10. Dušan Hauptman, roj. 17. 9. 1960, Grbinska cesta 66a, Litija
11. Matjaž Peskar, roj. 15. 8. 1953, Grbinska cesta 33, Litija
12. Primož Lambergar, roj. 19. 8. 1977, Breg pri Litiji 24, Litija
 
Volilna enota št. 2
1. Franc Rokavec, roj. 12. 9. 1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice
2. Jožef Kovič, roj. 14. 4. 1939, Kresnice 108, Kresnice
3. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76, Vače
4. Drago Poglajen, roj. 17. 6. 1960, Jesenje 20, Kresnice
5. Matjaž Gospeti, roj. 21. 12. 1969, Ribče 60, Kresnice
6. Marko Godec, roj. 30. 7. 1954, Jevnica 57, Kresnice
 
Volilna enota št. 3
1. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice pri Gabrovki 1, Gabrovka
2. Anton Korimšek, roj. 1. 1. 1953, Borovak pri Polšniku 3, Polšnik
3. Dušan Mak, roj. 26. 4. 1963, Zagozd 5, Dole pri Litiji
4. Gregor Zavrl, roj. 1. 9. 1986, Nova Gora 5a, Gabrovka
5. Branko Logar, roj. 4. 12. 1962, Brezovo 17, Gabrovka
Občinska volilna komisija Občine Litija, je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov sveta mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija:
II.
V svet mestne in krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati.
V svet Krajevne skupnosti Breg – Tenetiše:
1. Boštjan Savšek, roj. 31. 3. 1978, Breg pri Litiji 39, Litija
2. Jože Kežar, roj. 22. 11. 1953, Breg pri Litiji 13a, Litija
3. Primož Lambergar, roj. 19. 8. 1977, Breg pri Litiji 24, Litija
4. Tatjana Kranjc, roj. 7. 6. 1973, Breg pri Litiji 21, Litija
5. Dušan Drnovšek, roj. 15. 2. 1960, Breg pri Litiji 39a, Litija
6. Jože Kastelic, roj. 1. 11. 1969, Breg pri Litiji 34, Litija
7. Nada Šuligoj, roj. 25. 1. 1948, Breg pri Litiji 41, Litija
 
V svet Krajevne skupnosti Dole pri Litiji:
1. Miroslav Brinovec, roj. 11. 1. 1972, Slavina 1, Dole pri Litiji
2. Miha Hribar, roj. 13. 10. 1987, Kal pri Dolah, Dole pri Litiji
3. Nina Kotar, roj. 13. 9. 1986, Dole pri Litiji 1, Dole pri Litiji
4. Miha Celestina, roj. 17. 9. 1983, Magolnik 5, Dole pri Litiji
5. Anton Podlesnik, roj. 16. 10. 1957, Ježevec 3, Dole pri Litiji
6. Jožef Šuštar, roj. 18. 12. 1972, Strmec 15, Dole pri Litiji
7. Leopold Štempihar, roj. 24. 6. 1975, Mala Goba 1, Dole pri Litiji
 
V svet Krajevne skupnosti Gabrovka:
1. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice pri Gabrovki 1, Gabrovka
2. Roman Ciglar, roj. 16. 8. 1967, Tlaka 7, Gabrovka
3. Marjan Hostnik, roj. 18. 5. 1962, Moravče pri Gabrovki 23, Gabrovka
4. Branko Starina, roj. 27. 2. 1960, Tihaboj 24, Gabrovka
5. Vladimir Resnik, roj. 30. 6. 1957, Gabrska gora 5, Gabrovka
6. Avguštin Dim, roj. 11. 8. 1968, Kumpolje 2, Gabrovka
7. Marjan Meserko, roj. 29. 11. 1956, Gobnik 18, Gabrovka
 
V svet Krajevne skupnosti Hotič:
1. Pavla Pinterič, roj. 23. 4. 1956, Zgornji Hotič 3, Litija
2. Franc Planinšek, roj. 28. 3. 1944, Zgornji Hotič 5a, Litija
3. Marija Osolnik Bajde, roj. 6. 8. 1958, Spodnji Hotič 10, Litija
4. Franc Boncelj, roj. 15. 2. 1961, Spodnji Hotič 2a, Litija
5. Maks Kobalej, roj. 14. 5. 1965, Bitiče 1, Litija
6. Jože Kovič, roj. 10. 2. 1958, Jesenje 24, Kresnice
7. Andrej Cirar, roj. 28. 9. 1982, Konj 2, Litija
 
V svet Krajevne skupnosti Jevnica:
1. Matjaž Ostrež, roj. 20. 8. 1972, Jevnica 79, Kresnice
2. Viktorija Benčič, roj. 28. 3. 1953, Jevnica 72, Kresnice
3. Dominik Cerar, roj. 23. 8. 1956, Jevnica 83, Kresnice
4. Rok Upelj, roj. 5. 2. 1988, Kresniške poljane 54, Kresnice
5. Jože Gorenc, roj. 20. 3. 1945, Kresniške poljane 67, Kresnice
6. Jaka Peterca, roj. 18. 12. 1986, Kresniške poljane 84, Kresnice
7. Lado Obolnar, roj. 25. 5. 1957, Golišče 99, Kresnice
8. Jelka Gajšt, roj. 14. 10. 1962, Golišče 15, Kresnice
9. Jani Jerant, roj. 6. 9. 1957, Zgornja Jevnica 18, Kresnice
 
V svet Krajevne skupnosti Konjšica:
1. Stanislava Breganski, roj. 12. 4. 1947, Konjšica del 22, Polšnik
2. Simon Hiršelj, roj. 28. 10. 1980, Konjšica del 5a, Polšnik
3. Venčeslav Žurga, roj. 5. 1. 1960, Konjšica del 8, Polšnik
4. Janez Dolanc, roj. 23. 10. 1970, Ravne 6, Polšnik
5. Lidija Skubic, roj. 17. 6. 1958, KOnjšica del 2, Polšnik
6. Damjan Kotar, roj. 31. 8. 1984, Konjšica del 15, Polšnik
7. Janez Dolanc, roj. 3. 5. 1941, Konjšica del 31a, Polšnik
 
V svet krajevne skupnosti Kresnice:
1. Andrejka Setničar, roj. 14. 1. 1968, Kresnice 34a, Kresnice
2. Marinka Tehovnik, roj. 8. 4. 1953, Kresnice 5, Kresnice
3. Daniel Lenart, roj. 19. 11. 1965, Kresniški vrh 28, Kresnice
4. Stanislav Lemut, roj. 23. 3. 1945, Kresnice 112, Kresnice
5. Franc Kos, roj. 15. 6. 1945, Kresnice 55, Kresnice
6. Ludvik Jamšek, roj. 30. 7. 1943, Kresnice 93, Kresnice
7. Leopold Žnideršič, roj. 1. 4. 1950, Kresnice 138, Kresnice
 
V svet Krajevne skupnosti Polšnik:
1. Franc Repovš, roj. 27. 2. 1961, Šumnik 5a, Polšnik
2. Uroš Ribič, roj. 21. 6. 1972, Polšnik 28, Polšnik
3. Janez Kotar, roj. 8. 7. 1956, Stranski vrh 9, Polšnik
4. Darko Povše, roj. 21. 10. 1970, Renke 10, Sava
5. Stanislav Vozelj, roj. 24. 12. 1955, Velika Preska 12, Polšnik
6. Zdenko Kadunc, roj. 28. 9. 1964, Tepe 5c, Polšnik
7. Tomaž Vozelj, roj. 4. 12. 1973, Tepe 30, Polšniik
8. Marjan Mušič, roj. 21. 6. 1976, Mamolj 8a, Polšnik
9. Roman Primc, roj. 21. 10. 1966, Dolgo Brdo 4, Polšnik
 
V svet Krajevne skupnosti Ribče:
1. Sandi Peterca, roj. 10. 5. 1960, Ribče 40a, Kresnice
2. Igor Cividini, roj. 14. 12. 1973, Ribče 36, Kresnice
3. Ana Pavlin, roj. 27. 7. 1948, Ribče 12, Kresnice
4. Angela Kovič, roj. 7. 11. 1936, Ribče 56, Kresnice
5. Matjaž Gospeti, roj. 21. 12. 1969, Ribče 60, Kresnice
6. Zvonka Kržišnik, roj. 13. 5. 1954, Vernek 10, Kresnice
7. Valentin Smrkolj, roj. 12. 2. 1946, Ribče 29, Kresnice
 
V svet Krajevne skupnosti Sava:
1. Jožef Leskovšek, roj. 21. 2. 1937, Sava 12b, Sava
2. Ema Modrijan, roj. 22. 7. 1953, Sava 13b, Sava
3. Jožef Veldin, roj. 19. 3. 1950, Sava 6, Sava
4. Marija Skender, roj. 15. 4. 1954, Ponoviče 22c, Sava
5. Marinka Zajfrid, roj. 8. 9. 1966, Leše 10, Sava
 
V svet Krajevne skupnosti Spodnji Log:
1. Franc Drnovšek, 29. 7. 1941, Spodnji Log 26, Sava
2. Simon Levičar, roj. 26. 4. 1982, Spodnji Log 15, Sava
3. Aleš Cvetežar, roj. 2. 7. 1972, Spodnji Log 52, Sava
4. Nana Frančiška Peterka, roj. 9. 4. 1946, Spodnji Log 13, Sava
5. Zlatko Rogan, roj. 11. 10. 1964, Spodnji Log 41, Sava
6. Igor Medved, roj. 17. 2. 1963, Spodnji Log 5b, Sava
7. Aleksander Krajšič, roj. 2. 1. 1952, Spodnji Log 37, Sava
 
V svet Krajevne skupnosti Vače:
1. Karel Jurjevec, roj. 25. 8. 1981, Vače 70, Vače
2. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76, Vače
3. Herman Bizjak, roj. 17. 1. 1970, Klenik 18, Vače
4. Bojan Vrtačnik, roj. 31. 8. 1967, Slivna 13, Vače
5. Robert Garantini, roj. 13. 4. 1969, Klenik 14, Vače
6. Franc Merela, roj. 10. 2. 1945, Slivna 25, Vače
7. Marija Vozel, roj. 17. 11. 1956, Široka set 6, Vače
 
V svet Mestne skupnosti Litija:
1. Dušan Hauptman, roj. 17. 9. 1960, Grbinska cesta 66a, Litija
2. Anton Kovič, roj. 24. 6. 1961, Grbinska cesta 34a, Litija
3. Ignac Štefrl, roj. 28. 12. 1938, Bobek 2, Litija
4. Gvido Kres, roj. 20. 1. 1959, Zgornji Log 4, Litija
5. Martin Brilej, roj. 3. 10. 1940, Kidričeva cesta 2, Litija
6. Avgust Cvetežar, roj. 14. 4. 1949, Prisojna ulica 4, Litija
7. Avgust Grošelj, roj. 24. 8. 1941, Graška cesta 28a, Litija
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Litija
Marko Godec l.r.

AAA Zlata odličnost