Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4855. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne nepremičnine, stran 11905.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne nepremičnine
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1198/2 – neplodno v izmeri 24 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu javnega dobra št. LXVIII., k.o. Stari Grad.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se predmetna nepremičnina proda Pečnik Kristini, Spodnja Libna 17, Krško, in sicer z neposredno pogodbo v skladu z uredbo o pridobivanju, upravljanju in razpolaganju s premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
III.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu marcu 2006 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in znaša 118.027,81 SIT.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-42/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost