Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4854. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št. 1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137, parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc. št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec, stran 11905.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec,
in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št. 1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137, parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc.
št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1205/142 – pot v izmeri 3 82 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni seznam javnega dobra v k.o. Leskovec.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, se predmetna nepremičnina skupaj z nepremičninami:
– parc. št. 1205/129 – njiva v izmeri 935 m2, vpisana v vl. št. 1132, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/131 – njiva v izmeri 2375 m2, vpisana v vl. št. 656, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/135 – njiva v izmeri 1391 m2, vpisana v vl. št. 640, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/137 – njiva v izmeri 880 m2, vpisana v vl. št. 617, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/141 – njiva v izmeri 3655 m2, vpisana v vl. št. 616, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/139 – njiva v izmeri 3091 m2, vpisana v vl. št. 636, k.o. Leskovec,
katerih lastnica je Občina Krško do celote in nepremičnina
– parc. št. 1205/133 – njiva v izmeri 1487 m2, vpisana v vl. št. 1137, k.o. Leskovec, katere solastnica je Občina Krško do 2/3.
zamenja za nepremičnino:
– parc. št. 1205/132 – njiva v izmeri 3213 m2, vpisana v vl. št. 1137, k.o Leskovec, ki je v solasti Občine Krško do 2/3,
in sicer tako, da bo Občina Krško postala izključna lastnica nepremičnine parc. št. 1205/132 k.o Leskovec.
III.
Zamenjava nepremičnin iz I. točke tega sklepa bo izvedena v skladu s predpisi in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu januarju 2006 določil cenilec mag. Žarko Povše in znaša za nepremičnine parc. št. 1205/129, 1205/131, 1205/135, 1205/137, 1205/141, 1205/139 in 1205/133 vse k.o. Leskovec 63.715.141,00 SIT in za nepremičnino parc. št. 1205/132 k.o. Leskovec 14.819.512,00 SIT. Razlika v vrednosti nepremičnin se izplača v denarju.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-289/2006-O509
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost