Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4853. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 11904.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1614/4 – pot v izmeri 749 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1043, k.o. Oštrc in je javno dobro. Predmetna nepremičnina se zamenja za nepremičnino parc. št. 732/46 – pašnik v izmeri 370 m2, ki bo vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 982, k.o. Oštrc in bo v lasti Jarkovič Gregorja in Marije, Gubčeva ulica 1, Krško, za vsakega v deležu do ½ in nepremičnino parc. št. 734/6 – pašnik v izmeri 13 m2, ki bo vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 47, k.o. Oštrc in bo zemljiškoknjižno v lasti Krašovec Franca in Jožefe, Globočice pri Kostanjevici 12, Kostanjevica na Krki, za vsakega v deležu do ½ ter je že v postopku prenosa lastninske pravice v korist Jarkovič Gregorja in Marije, Gubčeva ulica 1, Krško, za vsakega v deležu do ½.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičninah parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6, k.o. Oštrc, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu oktobru 2006 določil pooblaščeni cenilec in znašajo 2.678,70 SIT/m2 za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6, k.o. Oštrc in 1.109,65 SIT/m2 za nepremičnino parc. št. 1614/4, k.o. Oštrc.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-23/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost