Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4852. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o. Kostanjevica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 11904.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o. Kostanjevica
in o zamenjavi predmetnih nepremičnin
za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3149/3 – funkcionalen objekt v izmeri 283 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2293, k.o. Kostanjevica in je javno dobro in na nepremičnini parc. št. 2745/5 – pot v izmeri 10 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2302, k.o. Kostanjevica in je javno dobro. Predmetni nepremičnini se zamenjata za nepremičnino parc. št. 1980/3 – stavbišče v izmeri 1 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 633 k.o. Kostanjevica in je v lasti Jordan Jožeta, Dolnja Prekopa 39, Kostanjevica na Krki, v deležu do celote.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 1980/3, k.o. Kostanjevica, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu oktobru 2006 določil pooblaščeni cenilec in znašajo 486.420,10 SIT za nepremičnino parc. št. 3149/3, k.o. Kostanjevica, 22.600,00 SIT za nepremičnino parc. št. 2745/5, k.o. Kostanjevica in 2.260,00 SIT za nepremičnino parc. št. 1980/3, k.o. Kostanjevica.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-43/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost