Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško, stran 11903.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne
Videm Krško
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško (Uradni list RS, št. 2/92), ki jih je izdelal Savaprojekt Krško pod številko PUP 130/89.
2. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN VODILA ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR«, se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Na območju tehnološke enote »Proizvodnja celuloze« /na delu območja a) linija vlaknin (pralnica, sortacija, belilnica) in na območjih b) linija regeneracije kemikalij, c) priprava in skladiščenje kemikalij in d) nevtralizacija)/ ter na delu območja tehnološke enote »Energetika in priprava vode« /na območju c) priprava tehnološke vode/ je dovoljena rušitev obstoječih objektov pod pogojem, da se po rušenju le teh na območju rušitve uredi zelena površina.
Na delu območja tehnološke enote »Proizvodnja celuloze« /na območju a) linija vlaknin/ so dopustne rekonstrukcije ter vzdrževalna dela obstoječih objektov.
Navedene ureditve so dopustne v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev.«.
3. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN VODILA ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR«, se črta drugi stavek 7. člena v poglavju »Energetika« in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:
»Nove površine za potrebe energetike so možne med objektom brusilnice in rezervoarjem mazuta ter na lesnem prostoru, po predhodni prestavitvi skladiščnih objektov.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2006-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost