Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4620. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 11061.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05 in 86/06) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04, 142/04, 75/05, 88/05 – popr. in 45/06) se v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 141/00:  »Prenehanje veljavnosti 9. novembra 2006.
          Homologacije ostajajo še naprej v veljavi, skladno s točko
          5.2 TSV 141/01.«
– pri TSV 160/00:  »Prenehanje veljavnosti 25. novembra 2006.
          Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodata dve novi vrstici, ki se glasita:
+----------+-------------------------------+--------------------+------------+
| Številčna| Naslov tehnične specifikacije | Začetek veljavnosti| Prenehanje |
| oznaka |     in področje     | in začetek obvezne |veljavnosti |
|     |    njene veljavnosti    |    uporabe   |      |
+----------+-------------------------------+--------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek       |      |
|141/01  |141/01 o ukrepih proti emisijam|veljavnosti: 1.   |      |
|     |plinastih in trdnih onesnaževal|oktobra 2006.    |      |
|     |(delcev) iz dizelskih motorjev,|Začetek obvezne   |      |
|     |ki se uporabljajo v vozilih,  |uporabe: glej točko |      |
|     |ter emisijam plinastih     |5 tehnične     |      |
|     |onesnaževal, iz motorjev na  |specifikacije.«   |      |
|     |prisilni vžig, ki za gorivo  |          |      |
|     |uporabljajo zemeljski plin ali |          |      |
|     |utekočinjeni naftni plin in se |          |      |
|     |uporabljajo v vozilih. Velja za|          |      |
|     |vsa vozila kategorij M in N, ki|          |      |
|     |jih poganja dizelski ali    |          |      |
|     |plinski motor, razen vozil   |          |      |
|     |kategorije M1 z največjo    |          |      |
|     |tehnično dovoljeno maso, ki ne |          |      |
|     |presega ali je enaka 3,5 tone, |          |      |
|     |in tistih vozil, ki so     |          |      |
|     |homologirana po Tehnični    |          |      |
|     |specifikaciji TSV 102.     |          |      |
+----------+-------------------------------+--------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek       |      |
|160/01  |160/01 o uporabi prednjih   |veljavnosti: 1.   |      |
|     |zaščitnih sistemov na motornih |oktobra 2006    |      |
|     |vozilih ter njihovi vgradnji. |Začetek obvezne   |      |
|     |Velja za vozila kategorij M1  |uporabe: glej točko |      |
|     |(do vključno 3,5 t) in N1 ter |5 tehnične     |      |
|     |za prednje zaščitne sisteme,  |specifikacije.«   |      |
|     |kot samostojne tehnične enote. |          |      |
+----------+-------------------------------+--------------------+------------+
Št. 37146-44/2006/12
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2411-0063
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost