Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4527. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Komen, stran 10713.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 38. redni seji dne 22. 9. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Komen
1. člen
Namen pravilnika je določiti vsebino in pogoje natečaja za izbiro najboljšega turističnega spominka Občine Komen in način ocenjevanja del, prispelih na razpis.
2. člen
Besedilo razpisa mora vsebovati:
– navedbo pravilnika, po katerem poteka izbor,
– dokončni rok, kraj in način sprejemanja natečajnih del,
– pogoje za sodelovanje na razpisu,
– prijavne obrazce in seznam obveznih prilog oziroma seznam obvezne vsebine vsakega natečajnega predloga,
– kriterije ocenjevanja prispelih del,
– nagrade in njihove vrednosti,
– način razglasitve rezultatov in podelitve nagrad.
3. člen
Vsi izdelki morajo biti prvič predstavljeni javnosti.
4. člen
Komisijo za ocenjevanje in končni izbor bo imenoval župan Občine Komen za vsak razpis posebej.
Član komisije in njegovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati na natečaju.
5. člen
Komisija za ocenjevanje turističnih spominkov pregleda vse prispele predloge in izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem natečaja. Izdelkom, ki ustrezajo natečaju, da kontrolne številke, ki sluzijo za identifikacijo do konca postopka ocenjevanja, ko se odpre mape s podatki o predlagatelju spominka. Vsak predlagatelj lahko sodeluje z največ tremi predlogi. Prijavitelj mora za vsak posamezni prijavljeni izdelek oddati popolno dokumentacijo. Postopek izbora vodi komisija.
6. člen
Komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije, končne izdelke.
7. člen
Odpiranje predlogov bo predvidoma v roku 15 dni po zaključku natečaja in ne bo javno. Rezultati bodo razglašeni v roku 15 dni od sprejetja končne odločitve komisije.
8. člen
Komisija bo prejete predloge ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– estetska vrednost (0–10 točk)
– etnološki kriterij (0–10 točk),
– kriterij identitete in prepoznavnosti, turistično – promocijska vrednost (0–10 točk),
– izvirnost (0–10 točk),
– uporabnost in tehnologija izdelave (0–10 točk),
– cena izdelka in možnost trženja (0–10 točk).
9. člen
Vsak član komisije oceni vsak prispeli izdelek po posameznih kriterijih z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 najnižja ocena, 10 pa najvišja. Seštevajo se točke po vseh kriterijih od vseh članov komisije. Največje možno število točk, ki ga lahko posamezni član žirije podeli posameznemu predlogu, je 60.
Glede na število doseženih točk se določi 6 najboljših predlogov in izmed teh potem komisija izbere tri najboljše, ne glede na pri točkovanju doseženo število točk.
10. člen
Komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli (prve, druge ali tretje) ali da podeli več nagrad iste stopnje (več prvih, drugih ali tretjih nagrad). V primeru, da več izdelkov zasede isto mesto, se nagradni sklad sorazmerno porazdeli. Odločitev o tem, da se določena nagrada ne podeli ali da se podeli več istih nagrad, ter o posledični prerazporeditvi nagradnega sklada sprejema komisija z večino glasov.
11. člen
Nagrade podeljuje župan na predlog komisije. Zmagovalni izdelek dobi naziv Turistični spominek občine Komen, ki se lahko ustrezno označi.
12. člen
Najboljšim spominkom se podelijo denarne nagrade. Višina denarne nagrade se določi za vsak razpis posebej.
13. člen
Ko komisija konča z ocenjevanjem, napravi zapisnik, v katerem na kratko utemelji svoje odločitve.
14. člen
Komisija je popolnoma avtonomna, odloča sama in deluje v skladu s pravilnikom.
15. člen
V primeru nestrinjanja z rezultati je v roku 15 dni po razglasitvi rezultatov možna pritožba, ki se naslovi na župana, ki odloča o pritožbi.
16. člen
Komisija se razpusti po javni razglasitvi rezultatov oziroma po 15-dnevnem pritožbenem roku, če ni nobene pritožbe.
17. člen
Rezultati natečaja bodo javno razglašeni, vsi udeleženci bodo prejeli pisno obvestilo o rezultatih. Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni. Nagrade bodo izplačane po preteku pritožbenega roka, v skladu z zakoni in predpisi na tekoči račun avtorja.
18. člen
Občina Komen s podelitvijo nagrad najboljšim spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki. Med nagrajenimi izdelki ali ostalimi prispelimi predlogi lahko Občina Komen v dogovoru z avtorjem izbere izdelek, ki ga bo v primerni izvedbi uporabljala kot reprezentančno darilo.
Št. 322-06/06-3
Komen, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti