Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4523. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci, stran 10704.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/2005 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/1999 in 108/01) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 26. seji dne 29. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci
1. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 10/97 in 17/97) se številka 4 nadomesti s številko 5. Tako se zadnji stavek pravilno glasi: »Mandat ravnatelja traja 5 let.«
2. člen
V 2. razdelku se pri točki a) Pomočnik ravnatelja, spremeni besedilo 23. člena in se pravilno glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja za šolo in pomočnika ravnatelja za enoto vrtca pri šoli.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
Pomočnik ravnatelja za šolo opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, določene v aktu o sistemizaciji.
Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli opravlja pedagoško in organizacijsko vodenje v skladu z veljavnimi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2006-1
Gornji Petrovci, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost