Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4515. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih, stran 10681.

Na osnovi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, popr. 8/03) in 20. člena Statuta Občine Beltinci je Občinski svet Občine Beltinci na 30. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih (Uradni list RS, št. 67/99) – v nadaljevanju: Odlok o zazidalnem načrtu. Spremembe je v novembru 2005 izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. iz Murske Sobote, pod številko ZN-24/05.
2. člen
Dopolni se kartografski del zazidalnega načrta, ki je naveden v 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu s prikazi dodatno priključenega območja.
3. člen
V 3. členu Odloka o zazidalnem načrtu se na koncu dodajo parcele »2494, 2493, 2492, 2491, 2490, 2489, 2488, 2497 in 2486/1 v k.o. Beltinci«.
4. člen
V 8. členu Odloka o zazidalnem načrtu se doda:
»Maksimalna tlorisna velikost objektov ne sme presegati 40% velikosti parcele, na kateri bo grajen objekt.«.
5. člen
V 10. členu Odloka o zazidalnem načrtu se doda novi odstavek:
»Gradbena linija objektov ob novi ulici mora biti vzporedna z ulico.«.
6. člen
V 12. členu Odloka o zazidalnem načrtu se doda besedilo: »Komunalne odplake se speljejo na obstoječo čistilno napravo po že izgrajenem kanalizacijskem omrežju.«.
7. člen
V 14. členu Odloka o zazidalnem načrtu se briše zadnji odstavek in doda besedilo: »Možna so odstopanja v velikosti in obliki in obdelavi streh. Možna je tudi združitev dveh sosednjih parcel v eno parcelo.«.
8. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih (Uradni list RS, št. 79/00).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2006-30-477/III
Beltinci, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti