Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 10660.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. člen
V Pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 17/04 in 31/05) se v drugi alinei 2. točke 2. člena pika nadomesti z besedo »ali«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ima najmanj petletne delovne izkušnje v posamezni dejavnosti, ki jo želi opravljati.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru petletnih delovnih izkušenj mora nosilec dokazati izkušnje s potrdilom, izjavami ali drugim ustreznim dokazilom.«.
2. člen
Šesta alinea prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– gostinski dejavnosti na kmetiji: najmanj III. stopnja izobrazbe gostinske, turistične ali kmetijsko gospodinjske smeri;«.
3. člen
V deveti alinei 4. člena se besedilo »turizmu na kmetiji« nadomesti z besedilom »gostinski dejavnosti na kmetiji«.
V enajsti alinei se za besedo »prodaji« doda beseda »električne«.
V trinajsti alinei se črta besedilo »ter gozdarsko« in »ali gozdarsko«, pika pa se nadomesti z vejico.
Doda se nova štirinajsta alinea, ki se glasi:
»– storitvah z gozdarsko mehanizacijo: potrdilo o opravljenem usposabljanju.«.
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec v roku dveh let pridobiti ustrezno usposobljenost.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-337/2006
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2311-0183
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti