Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4495. Pravilnik o prilagoditvi določenih higienskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora, stran 10658.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prilagoditvi določenih higienskih zahtev
za obrate na področju živil živalskega izvora
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja prilagoditev določenih higienskih in konstrukcijskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora zaradi nadaljnje uporabe tradicionalnih metod proizvodnje, za izvajanje tretjega odstavka 10. člena Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES).
2. člen
(postopek informiranja)
Ta pravilnik se sprejema ob upoštevanju postopka informiranja v skladu s petim odstavkom 10. člena Uredbe 853/2004/ES.
3. člen
(hlevi)
Klavnice, kjer se letno zakolje do 1.000 glav velike živine (GVŽ), morajo imeti za namestitev klavnih živali hleve ali staje iz točke 1.(a) Poglavja II Oddelka I Priloge III Uredbe 853/2004/ES samo v primeru, če živali preko noči ostanejo v klavnici.
4. člen
(skladiščenje zadržanega mesa)
Ne glede na določbe točke 5. Poglavja II Oddelka I Priloge III Uredbe 853/2004/ES se lahko zadržano meso skladišči z ostalim mesom v isti hladilnici, če se z ukrepi, kot so zaklepanje hladilnice in jasna označitev zadržanega mesa, prepreči vsakršno pomoto ali zlorabo, in je ločitev zadržanega mesa izvedena na način, da ni škodljivih vplivov na ostalo meso v isti hladilnici.
5. člen
(ločeno mesto z opremo za čiščenje, pranje in dezinfekcijo transportnih sredstev za živali)
Ločeno mesto z ustrezno opremo za čiščenje, pranje in dezinfekcijo prevoznih sredstev za živali iz točke 6. Poglavja II Oddelka I Priloge III Uredbe 853/2004/ES ni potrebno pod pogoji, da:
– se klavne živali dostavijo v klavnico neposredno s kmetijskega gospodarstva;
– se prevozno sredstvo po razkladanju živali vrne neposredno na isto kmetijsko gospodarstvo;
– se z istim prevoznim sredstvom v klavnico dostavljajo hkrati le klavne živali iz istega kmetijskega gospodarstva.
6. člen
(prostor za razsek)
V obratih, kjer se izvaja zakol živali tako, da se na predhodni živali opravijo vse delovne operacije zakola pred zakolom naslednje živali (stacionarni posamični zakol), se lahko prostor, kjer se izvaja klanje živali, ne glede na določbe točke 3. Poglavja III Oddelka I Priloge III Uredbe 853/2004/ES, uporablja tudi kot prostor za razsek mesa, pod pogojem, da so postopki zakola in razseka časovno ločeni in da je zagotovljeno temeljito čiščenje in razkuževanje po končanem klanju oziroma pred pričetkom razseka. V takem primeru kapaciteta razseka ne sme preseči 250 ton mesa na leto.
7. člen
(uradni nadzor čiščenja in razkuževanja)
Ne glede na določbe točke 20. Poglavja IV Oddelka I Priloge III Uredbe 853/2004/ES zadostuje, da uradni veterinar pred ponovnim začetkom klanja preveri ustreznost izvedenih postopkov čiščenja in razkuževanja obrata po zakolu bolne živali, če sta postopka čiščenja in razkuževanja obrata potekala v skladu z natančno določenim postopkom, opredeljenim v programu notranjih kontrol nosilca živilske dejavnosti.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2006.
Št. 007-195/2006
Ljubljana, dne 15. septembra 2006
EVA 2006-2311-0109
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti