Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4492. Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A), stran 10641.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2006.
Št. 001-22-134/06
Ljubljana, dne 6. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREDPISANI OBRESTNI MERI ZAMUDNIH OBRESTI (ZPOMZO-1A)
1. člen
V Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo »v domačem denarju«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200 z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.
(2) Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
(3) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.
(4) Minister, pristojen za finance, objavi višino tako določene predpisane obrestne mere zamudnih obresti in vse spremembe v Uradnem listu RS.«.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06).
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 450-06/03-3/3
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EPA 933-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti