Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4419. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi neprofitnim organizacijam v Občini Sevnica, stran 10468.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi neprofitnim organizacijam
v Občini Sevnica
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje proračunskih sredstev iz namenske postavke transferi neprofitnim organizacijam v Občini Sevnica, določa upravičence in način sofinanciranja.
2. člen
(upravičenci)
Občina Sevnica pomaga neprofitnim organizacijam, društvom in posameznikom, ki so organizatorji ali sodelujoči na številnih športnih, kulturnih, humanitarnih, strokovnih in družabnih prireditvah v občini ali izven meja občine s finančnimi sredstvi pri realizaciji njihovih načrtov.
Upravičenci lahko sredstva porabijo za delovanje, nakup opreme ali obnovo prostorov, potrebnih za njihovo delovanje.
3. člen
(način sofinanciranja)
Sredstva se dodelijo na osnovi posameznih vlog.
O višini odloči župan Občine Sevnica s sklepom.
Upravičenci morajo Občini Sevnica poročati o namenski porabi sredstev, če višina dodeljenih sredstev presega 50.000,00 SIT.
4. člen
(zagotovitev sredstev in evidentiranje)
Sredstva so vsako leto zagotovljena na proračunski postavki transferji neprofitnim organizacijam.
Pooblaščena oseba občinske uprave vodi letne evidence o izdanih sklepih o sofinanciranju.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2007.
Št. 410-0049/2006
Sevnica, dne 18. septembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti