Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 10457.

Na podlagi 25. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 43. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
1. člen
V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 91/01, 90/02, 92/03 in 109/04), se 3. člen spremeni tako, da se 1. točka glasi:
»1. drugi zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini, in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta in ZKD Krško, za organizacijo kulturnih prireditev v občini in za knjižno-založniško dejavnost.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija za sofinanciranje programov na področju kulture bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev. V sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede na ovrednotene kriterije dosegli najmanj 35 točk. Osnovna merila za izbor in vrednotenje projektov oziroma programov so določena po posameznih področjih z ocenjevalnimi listi, ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
a) kriteriji za sofinanciranje kulturne dediščine:
 Vrednotenje razpisnih kriterijev               Število točk
---------------------------------------------------------------------------
 1. Kakovost in prepoznavnost kulturne dediščine        0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 2. Upravičenost oziroma nujnost posega za ohranitev      0 ali 5 ali
 dediščine                               10
---------------------------------------------------------------------------
 3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost  0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi         0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti          0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 Skupno število prejetih točk:
---------------------------------------------------------------------------
 Ocene za posamezni kriterij
 neustrezno 0 točk
 dobro 5 točk
 odlično 10 točk
---------------------------------------------------------------------------
 Najvišje možno število prejetih točk za projekt je        50 točk
---------------------------------------------------------------------------
 Najnižji seštevek točk na projektu, ki pomeni uvrstitev v     35 točk
 izbor, je
---------------------------------------------------------------------------
 
Kriteriji za sofinanciranje projektov oziroma programov, ki jih predlagajo:
 
b) samostojni ustvarjalci na področju kulture
 
c) kulturna društva
 
d) zavodi na področju kulture
 
 Vrednotenje razpisnih kriterijev               Število točk
 1. Kakovost in prepoznavnost projekta             0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 2. Neprofitnost                        0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost  0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi         0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 5. Predvidena dostopnost projekta javnosti          0 ali 5 ali
                                    10
---------------------------------------------------------------------------
 
 Skupno število prejetih točk:
---------------------------------------------------------------------------
 Ocene za posamezni kriterij
 neustrezno 0 točk
 dobro 5 točk
 odlično 10 točk
---------------------------------------------------------------------------
 Najvišje možno število prejetih točk za projekt je        50 točk
---------------------------------------------------------------------------
 Najnižji seštevek točk na projektu, ki pomeni uvrstitev v     35 točk
 izbor, je
---------------------------------------------------------------------------
Strokovna komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev. V sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede na ovrednotene kriterije dosegli najmanj 35 točk.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-04-3/2005-O703
Krško, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti