Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4395. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap, stran 10440.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 43. seji dne 20. septembra 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap, ki ga je izdelal PA – Arhing d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana, pod št. 8/06 v septembru 2006, odgovorni vodja projekta je Vlasta Mikelj - Golob, univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Predlog za javno razgrnitev občinskega lokacijskega načrta Šmarje – Sap bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje in v prostorih KS Šmarje – Sap, Ljubljanska cesta cesta 41, Šmarje - Sap.
Razgrnitev bo trajala 30 dni, od 2. novembra 2006 do 1. decembra 2006.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu za javno razgrnitev lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali ustno na zapisnik na sedežu KS Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 41, Šmarje - Sap, ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v torek 14. novembra 2006 ob 18.00 uri organizirana javna razprava v dvorani Kulturnega doma Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 41, Grosuplje.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0016/2006
Grosuplje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost