Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina, stran 10425.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB (Uradni list RS, št. 100/05), 65. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), Zakona o javnih uslužbencih, UPB2 (Uradni list RS, št. 32/06) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
1. člen
V 5. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 21/01, 69/05) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Znotraj enot se lahko oblikujejo posamezne službe.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 6. členu odloka se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– s področja upravnega poslovanja,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Služba za splošne in administrativno-tehnične zadeve, ki je notranja organizacijska enota Urada župana, opravlja naloge:
– organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta, članov občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov,
– s področja upravnega poslovanja; uporabo prostorov in opreme, komunikacijo s strankami in drugimi javnostmi.«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta naslednje besedilo: »univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 021-1/2001
Ajdovščina, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti