Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4362. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, stran 10417.

Na podlagi 9. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 6. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja tiskanje upravnih in sodnih kolkov (v nadaljnjem besedilu: kolkov), dajanje kolkov v obtok, brezplačno razdeljevanje in prodajo kolkov, zamenjavo in uničenje kolkov, umik kolkov iz obtoka, način uporabe kolkov ter znesek, do katerega se takse lahko plačujejo v kolkih.
(2) Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se upravne takse plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi instrumenti, lahko pa se plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 20 eurov.
(3) Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sodne takse plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 40 eurov.
2. člen
Kolki se izdajajo v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov in 1, 2, 5, 10 in 20 eurov.
3. člen
Kolki se tiskajo na belem papirju z nevidno zaščito, na hrbtni strani premazanim z vodotopnim lepilom.
4. člen
(1) Kolek ima naslednji videz:
– tonsko podlago predstavlja računalniško izvedena vinjeta,
– v sredini kolka je odtisnjen slovenski grb,
– obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v osnovni barvi kolka,
– nad grbom je v dveh vrstah napis "REPUBLIKA SLOVENIJA". Pod napisom je oznaka "UPRAVNI KOLEK" oziroma "SODNI KOLEK",
– pod grbom je nominalna vrednost posameznega kolka. Levo in desno od nominalne vrednosti posameznega kolka je vzporedno naziv za denarno enoto "EURO ali CENT",
– celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano podlago.
(2) Velikost kolka skupaj z belim robom je 18 mm × 24 mm.
(3) Upravni kolki se tiskajo v zeleni barvi, sodni kolki pa v oranžni barvi.
5. člen
Naloge naročanja tiskanja, hrambe, prodaje na debelo, zamenjave in umika kolkov iz obtoka ter brezplačno razdeljevanje za upravne in druge državne organe opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
6. člen
(1) Kolke prodajajo na drobno pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(2) Pravne in fizične osebe, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka kupujejo kolke pri UJP. Na podlagi pisne vloge sklene UJP z osebami iz prejšnjega stavka, prodajno pogodbo.
(3) Upravni in drugi državni organi pridobivajo kolke pri UJP brezplačno. UJP vodi evidenco o brezplačni razdelitvi kolkov po posameznem naročniku.
7. člen
UJP prodaja kolke pravnim in fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, organom lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil in ima z njimi sklenjeno prodajno pogodbo za 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
8. člen
(1) Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, lahko kolke zamenjajo za gotovino pri blagajnah maloprodajalcev.
(2) Osebe iz prejšnjega člena lahko kolke zamenjajo negotovinsko pri UJP tako, da se jim izplača 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
9. člen
(1) Prodajalci kolkov na drobno lahko zamenjajo kolke tekoče izdaje, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove kolke samo pri UJP.
(2) Kolki, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, če so bili uporabljeni ali naključno poškodovani, se ne smejo zamenjati.
10. člen
Kolke je potrebno nalepiti na spis tako, da organ vse nalepljene kolke uniči s pečatom in podpisom uradne osebe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
UJP zamenjuje kolke v tolarjih s kolki v eurih do 28. februarja 2007.
12. člen
Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 78/02 in 86/02) preneha veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika, uporablja pa se do 31. decembra 2006.
13. člen
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati 1. januarja 2007, razen določb 3. in 4. člena ter nalog UJP iz 5. člena tega pravilnika, povezanih z naročanjem tiskanja in hrambe kolkov, ki se začenjajo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-8/2006/
Ljubljana, dne 4. septembra 2006
EVA 2006-1611-0102
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
 
Soglašam!
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti