Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4352. Odlok o kategorizaciji občinskih cest, stran 10394.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 1., 4., 5., 9. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, 10. in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04) in 4. in 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski svet Občine Žirovnica na 32. redni seji dne 21. septembra 2006 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), ki so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne za povezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije
– javne poti (s skrajšano oznako JP), ki so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Merila, ki jih mora izpolnjevati občinska cesta, da je kategorizirana kot lokalna cesta, so:
– zbirna prometna funkcija ceste: združevanje prometa z javnih poti s ciljem njegovega združenega in neprekinjenega vodenja do cest enake ali višje kategorije
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj 3 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,50 m ali pločniki, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 4 m
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obremenitve najmanj 6 t.
Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za kategorizacijo med lokalne ceste, se kategorizirajo kot javne poti.
4. člen
Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naseljih v sosednjih občinah so:
*MP – je javna cesta, namenjena mešanemu prometu
Skupna dolžina lokalnih cest znaša 5.734 m ali 5,73 km.
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti znaša 40.032 m ali 40,03 km.
Skupna dolžina vseh občinskih cest znaša 45.766 m ali 45,77 km.
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97), pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-2/2006 z dne 14. 7. 2006.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 81/01), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 109/01), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0009/06
Žirovnica, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti