Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2006 z dne 3. 10. 2006

Kazalo

4345. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006, stran 10380.

Na podlagi 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 30. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006 (Uradni list RS, št. 58/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki se izkazujejo v proračunu občine. Namenski prihodki občine v proračunu 2006 so: taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja, požarni sklad in lastni prihodki krajevnih skupnosti.«
2. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:
»Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2006 oblikovala dodatna sredstva za proračunsko rezervo. V letu 2006 bo proračunska rezerva Občine Zagorje ob Savi oblikovana v višini 28.000,000.000 SIT. Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine 5 mio SIT, nad to višino pa občinski svet s posebnim sklepom. O porabi sredstev proračunske rezerve mora župan poročati občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer ob polletnem poročilu in ob zaključnem poročilu. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, katerega upravitelj je župan.«
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»V okviru tabele odhodkov posebnega dela proračuna je župan pooblaščen za prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami. Prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami ne smejo porušiti razmerja med investicijskim in tekočim delom proračuna za več kot 5% v korist tekočega dela proračuna glede na razmerje med investicijskim in tekočim delom proračuna ob sprejetju proračuna, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu dvakrat letno in sicer ob polletnem poročilu in ob zaključnem poročilu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2006
Zagorje ob Savi, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti